Tárgyleírások

Tárgy nevecsökkenő sorrend Letölthető tárgyleírás
A karitász története és működése Magyarországon:
A Nemzetközi Karitász története:
Az egyház szociális tevékenysége:
Bevezetés a karitász teológiájába:
Bevezetés a szociális munka elméletébe és gyakorlatába:
Bevezetés a szociológiába:
Családjog, gyermek és ifjúságvédelem:
Családlélektan:
Családszociológia:
Demográfiai folyamatok és népesedéspolitika:
Devianciák:
Egészségügyi alapismeretek:
Életmód, életciklus:
Gyógypedagógiai alapismeretek:
Helyi társadalom, helyi politika:
Humánerőforrás-fejlesztés :
Ifjúságszociológia:
Intenzív terep nagygyakorlat nappali tagozaton :
Intézménylátogatás nappali tagozaton:
Kisebbségszociológia:
Kisgyakorlati esetmegbeszélés:
Kórházi szociális munka:
Környezet -és társadalom:
Közgazdaságtani alapismeretek:
Közigazgatási jogi alapismeretek és gyakorlat:
Közművelődési ismeretek:
Közösségi szociális munka:
Laikus gyakorlat:
Laikus gyakorlat:
Mentálhigiénés alapismeretek:
Nagygyakorlat:
Nagygyakorlati felkészítő:
Nonprofit alapismeretek:
Oktatásszociológia:
Pszichiátriai alapismeretek:
Pszichológiai és fejlődéslélektani alapismeretek I-II.:
Szabadidő és rekreáció:
Szakdolgozati módszertan:
Szakmai készségfejlesztés I-II.:
Személyek és társas viszonyok lélektana:
Szerepek és kapcsolatok a szociális munkában:
Szociális jog:
Szociális kutatás I.:
Szociális kutatás II.:
Szociális menendzsment:
Szociális munka csoportokkal:
Szociális munka fogvatartottakkal:
Szociális munka fogyatékosokkal:
Szociális munka hajléktalanokkal:
Szociális munka idősekkel:
Szociális munka intézményekben:
Szociális munka munkanélküliekkel:
Szociális munka szenvedélybetegekkel:
Szociális szolgáltatások:
Szociálpolitika története:
Szociálpszichológia:
Szociálterápiás szerepjáték I-II.:
Szociológiai alapismeretek:
Szociotábor:
Társadalom és szociálpolitikai alapismeretek:
Társadalomtörténet-ismeret I-II.:
Településszociológia: