Tárgyleírások

Tárgy nevecsökkenő sorrend Letölthető tárgyleírás Dátum
A karitász története és működése Magyarországon: 2018.05.04.
A Nemzetközi Karitász története: 2018.05.04.
Az egyház szociális tevékenysége: 2017.12.06.
Bevezetés a Bibliába: 2019.03.18.
Bevezetés a karitász teológiájába: 2018.05.04.
Bevezetés a katolikus egyház történetébe: 2019.03.18.
Bevezetés a szociális munka elméletébe és gyakorlatába: 2018.05.04.
Családjog, gyermek és ifjúságvédelem: 2018.09.10.
Családlélektan: 2017.11.30.
Demográfiai folyamatok és népesedéspolitika: 2017.11.30.
Egészségügyi alapismeretek: 2017.12.06.
Gyógypedagógiai alapismeretek: 2017.11.30.
Helyi társadalom, helyi politika: 2017.12.06.
Ifjúságszociológia: 2017.03.01.
Kisgyakorlatok és esetmegbeszélés I-II.: 2018.09.10.
Környezet -és társadalom: 2017.11.30.
Közgazdasági-és munkaerőpiaci alapismeretek: 2018.09.10.
Közösségi szociális munka: 2017.12.06.
Laikus gyakorlat: 2017.12.06.
Mai vallási irányzatok: 2019.03.18.
Mentálhigiénés alapismeretek: 2017.11.30.
Nagygyakorlat: 2017.12.06.
Nagygyakorlati felkészítő: 2017.12.06.
Nonprofit alapismeretek: 2014.02.14.
Pszichiátriai alapismeretek: 2018.04.12.
Pszichológiai és fejlődéslélektani alapismeretek I-II.: 2017.11.30.
Szabadidő szervezés és rekreáció: 2018.09.10.
Szakdolgozati módszertan: 2018.04.24.
Szakmai készségfejlesztés I-II.: 2017.11.30.
Szakszociológia I. (Családszociológia): 2018.09.10.
Szakszociológia II. (Devianciák): 2018.09.10.
Szakszociológia III. (Kisebbségszociológia): 2018.09.10.
Szakszociológia IV. (Településszociológia): 2018.09.10.
Szakszociológia V. (Életmód, életciklus): 2018.09.10.
Szakszociológia VI. (Oktatásszociológia): 2018.09.10.
Személyek és társas viszonyok lélektana: 2017.11.30.
Szerepek és kapcsolatok a szociális munkában: 2017.12.06.
Szociáletika: 2019.03.18.
Szociális jog: 2018.09.10.
Szociális kutatás I.: 2017.11.30.
Szociális kutatás II.: 2017.11.30.
Szociális menendzsment: 2018.04.12.
Szociális munka csoportokkal: 2015.09.09.
Szociális munka intézményekben I. (Iskolai szociális munka és gyermekvédelem): 2018.09.10.
Szociális munka intézményekben II. (Kórházi szociális munka): 2018.09.10.
Szociális munka intézményekben III. (Szociális feladatok a büntetés-végrehajtó intézetekben): 2019.02.13.
Szociális munka speciális kliensekkel I. (Fogyatékosokkal): 2018.09.10.
Szociális munka speciális kliensekkel II. (Idősekkel): 2018.09.10.
Szociális munka speciális kliensekkel III. (Szenvedélybetegekkel): 2018.09.10.
Szociális munka speciális kliensekkel IV. (Hajléktalanokkal): 2018.09.10.
Szociálpolitika története: 2017.12.06.
Szociálterápiás szerepjáték I-II.: 2017.12.06.
Szociológiai alapismeretek: 2018.04.25.
Szociotábor: 2017.11.30.
Társadalom és szociálpolitikai alapismeretek: 2017.11.30.
Társadalomtörténet-ismeret I-II.: 2019.02.28.