Tárgyleírások

Tárgy nevecsökkenő sorrend Letölthető tárgyleírás
A karitász története és működése Magyarországon:
A Nemzetközi Karitász története:
Az egyház szociális tevékenysége:
Bevezetés a karitász teológiájába:
Bevezetés a szociális munka elméletébe és gyakorlatába:
Családjog, gyermek és ifjúságvédelem:
Családlélektan:
Demográfiai folyamatok és népesedéspolitika:
Egészségügyi alapismeretek:
Gyógypedagógiai alapismeretek:
Helyi társadalom, helyi politika:
Ifjúságszociológia:
Kisgyakorlatok és esetmegbeszélés I-II.:
Környezet -és társadalom:
Közgazdasági-és munkaerőpiaci alapismeretek:
Közösségi szociális munka:
Laikus gyakorlat:
Mentálhigiénés alapismeretek:
Nagygyakorlat:
Nagygyakorlati felkészítő:
Nonprofit alapismeretek:
Pszichiátriai alapismeretek:
Pszichológiai és fejlődéslélektani alapismeretek I-II.:
Szabadidő szervezés és rekreáció:
Szakdolgozati módszertan:
Szakmai készségfejlesztés I-II.:
Szakszociológia I. (Családszociológia):
Szakszociológia II. (Devianciák):
Szakszociológia III. (Kisebbségszociológia):
Szakszociológia IV. (Településszociológia):
Szakszociológia V. (Életmód, életciklus):
Szakszociológia VI. (Oktatásszociológia):
Személyek és társas viszonyok lélektana:
Szerepek és kapcsolatok a szociális munkában:
Szociális jog:
Szociális kutatás I.:
Szociális kutatás II.:
Szociális menendzsment:
Szociális munka csoportokkal:
Szociális munka intézményekben I. (Iskolai szociális munka és gyermekvédelem):
Szociális munka intézményekben II. (Kórházi szociális munka):
Szociális munka intézményekben III. (Szociális feladatok a büntetés-végrehajtó intézetekben):
Szociális munka speciális kliensekkel I. (Fogyatékosokkal):
Szociális munka speciális kliensekkel II. (Idősekkel):
Szociális munka speciális kliensekkel III. (Szenvedélybetegekkel):
Szociális munka speciális kliensekkel IV. (Hajléktalanokkal):
Szociálpolitika története:
Szociálterápiás szerepjáték I-II.:
Szociológiai alapismeretek:
Szociotábor:
Társadalom és szociálpolitikai alapismeretek:
Társadalomtörténet-ismeret I-II.: