Bevezetés a szociális munka elméletébe és gyakorlatába

Az alábbi szak(ok)on oktatják a tárgyat: