A szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek

Az alábbi szak(ok)on oktatják a tárgyat:

Letölthető tárgyleírás: