Szociális támogatás

 

Tisztelt Hallgatók!

A szociális támogatást igénylő pályázat leadásának határideje: Őszi félévben szeptember hónap vége, tavaszi félévben február hónap vége. 12:00 

Pótlási határidő:Őszi félévre október 5-ig, tavaszi félévre március 5-ig. 12:00

Leadandó a fenti határideig:

 •  a tárgyévet megelőző évi APEH által kiállított jövedelemigazolás
 •  a munkáltató által kiállított utolsó 3 havi keresetigazolás (június, július, augusztus, illetve november, december, január), melyet büntetőjogi felelőssége tudatában tesz meg a keresetigazoló.
 •  az önkormányzat által kiadott igazolás az egy háztartásban élők létszámáról
 •  testvér iskolalátogatási igazolása (mindegyikről)
 • családi pótlékról szóló igazolás
 •  elvált szülők esetén a gyerektartás összegéről igazolás
 • vonat, vagy buszjegy, vagy bérlet
 • rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló igazolás elhunyt szülő esetén halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • Hallgatói jogviszony igazolás
 •  Munkanélküliség esetén Munkaügyi Központ igazolása, hogy a regisztrált munkanélküli. Ellátásban részesül-e vagy nem. Ha igen, erről önkormányzati hatósági bizonyítvány szükséges.
 • Kereseti igazolások mellé kell JÖVEDELEMIGAZOLÁS IS (nagyszülőktől is!).
 • Közgyógyigazolás, és egészségügyi orvosi igazolás a gyógyszerköltségekről.

Aki a fent említett feltételeknek nem tesz eleget a szociális támogatás számítási rendszeréből kimarad, illetve a jogosulatlanul felvett szociális támogatás esetén visszafizetésre kötelezetté válik az intézmény felé.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Komáromi Gergő

HÖK elnök