Tanszéki kutatások, kutatóműhelyek

A szociális munka területén végzett kutatások 2012-17 között

2012-ben a Szociális Munka Tanszék a városi önkormányzat megbízásából elkészítette Veszprém város idősügyi koncepcióját és hosszú távú stratégiáját, amely a Főiskola folyóiratában, a Studia Wesprimiensia 2012 I-II.számban jelent meg.

2013-ban, 2015-ben a Szociális Munka Tanszék a városi önkormányzat megbízásából Veszprém Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját vizsgálta felül.

2014-ben, 2016-ban a Tanszékünk a városi önkormányzat megbízásából felülvizsgálta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, valamint 2014-ben elkészítette a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melynek felülvizsgálatát 2016-ban végezte el.

2013-15 között részt vettünk a Pannon Egyetem a klímaváltozás társadalmi hatásait vizsgáló TÁMOP kutatásban. Kutatási eredményeinket az Iskolakultúra, a Studia Wesprimiensia és a Comitatus Önkormányzati Szemle folyóiratokban publikáltuk.

2015-ben publikáltuk a Studia Wesprimiensia I.-II. számában a Tanszék által készített kutatás eredményeit, melynek címe: Látleletek a tartós pszichés zavarral küzdő, aktív korú veszprémi lakosok helyzetéről

2015-16-ben két alkalommal oktatók és hallgatók közösen vettek részt a Lakitelek Népfőiskolai Alapítvány által szervezett Értéktár kutató kollégiumok munkájában. 2015-ben a Hegyköz Kollégium, 2016-ban a Csallóköz Kollégium munkájába kapcsolódtunk be. A Csallóközi települések kutatása nyomán 2017 év elején jelent meg az a kötet, mely hallgatóink írásait is tartalmazza.

2016-ban önálló tanszéki kutatásba kezdtünk „Nemzedékek és szociális problémák” címmel. A kutatás első fázisában készült tanulmányok(at) elhangoztak az MTA Veszprémi Területi Bizottság Szociológia Munkabizottság őszi konferenciáján, és írott formában megjelentek a Studia Wesprimiensia 2016. évi I-II. számában.

2016-17: A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet Somló térségében végzett közösségi rehabilitációs tevékenységének felmérése Kutatásvezető: Kalocsai Adrienn

2017-ben is folytatódott az értékkutatás, kutató csoportunk a Kiskunság Kollégium munkájába kapcsolódott be.