Teológia szak

Szakvezető: dr. Varga István

Mintatanterv

A veszprémi szeminárium 1994-óta újra működik, melyet dr. Szendi József érsek úr alapított. Jelenleg 6 évfolyamon tanulunk mi, kispapok, és készülünk a világ legszebb hivatására, a papi szolgálatra. Bennünket az úr hívott, hogy szolgáljunk, neveljük az embereket, hogy célt, értelmet találjanak életükben. Mindenünket elhagytuk, hogy magunkat teljesen odaadva Krisztusnak, szolgáljuk Istent, embertársainkat, hazánkat. Nem arra törekszünk, hogy karriert csináljunk, hanem hogy bárhol is kell élnünk és dolgoznunk, jelei legyünk Isten minden mértéket meghaladó szeretetének. Azért is örömmel tölt el bennünket hivatásunk, mert tudjuk, hogy Jézus szavai örök érvényűek:


Mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, lelke azonban kárt szenved?

Számunkra az anyagiakkal szemben a lelki értékek az elsődlegesek. Ezért döntöttünk e hivatás mellett, amely nem szakma, amit bérért meg lehet tanulni és végezni, hanem teljes odaadás annak az Istennek, akinek kezében van a sorsunk, aki előre ismeri születésünk és halálunk óráján, aki magunknál is jobban gondot visel ránk, mert még a hajunk számát is számon tartja.

őt akarjuk szeretni teljes szívünkből és erőnkből, mert ő előbb szeretet minket, s önmagát adta értünk. ő már születésünk előtt kiválasztott bennünket arra, hogy papjai és népének pásztorai legyünk. Hivatásunkat csak úgy foghatjuk fel, mint választ az ő szeretetére és hívására. Ha emberi gondok hatalmukba is kerítenek bennünket, nem feledjük a hit atyjával, Ábrahámmal, hogy ő az, aki gondoskodik. Nem akarjuk életünket jó előre eltervezni, dolgainkat kikalkulálni, kényelmesen elrendezni, hanem hagyjuk, hogy ő nap mint nap meglepjen végtelen gazdagságával. ő az, aki hív bennünket a vele töltött csendes percekre, órákra, és aki küld bennünket, hogy azt a tüzet, meleget és világosságot, amelyet Jézus lehozott a földre, továbbadjuk az embereknek.

Ha valami nagyszerűt, maradandót, nem tiszavirág életűt akarsz tenni, és ha tényleg hív az Úr, akkor gyere közénk és boldog leszel!

A szakra vonatkozó anyagokat - jelentkezési lap, órarendek, szakdolgozati követelmények, stb. - a fenti Dokumentumok menüből lehet elérni.

A szak oktatói

Főállású oktatók

Nyelvtanárok