Osztályfőnöki pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A Veszprémi Érseki Főiskola a 2021/2022-es tanévtől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja az osztályfőnöki pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot.

A KÉPZÉS CÉLJA:

Olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett ismereteik mellé az osztályfőnöki munka területén szeretnének további tapasztalatokat gyűjteni a tudatosabb, eredményesebb munkavégzés érdekében. Célunk, hogy a résztvevők a nevelői közösség elkötelezett tagjaként képessé váljanak szakszerű, hatékony támogatást nyújtani a tanulók adott osztályközösségbe történő beilleszkedéséhez. Váljanak képessé a tanulói konfliktusok tudatos kezelésére, ismerjenek eredményes konfliktuskezelési modelleket, és tudják azokat a gyakorlatban alkalmazni.

A KÉPZÉS TARTALMA:

A képzés keretében a résztvevők többek között megismerkednek az alapvető pszichológiai és pedagógiai nézetekkel, a személyiségfejlődés zavaraival, a magatartásproblémák okaival, a gyermeknevelés, a tehetség-gondozás és az egészségfejlesztés módszereivel valamint a köznevelési intézmények működésével, annak dokumentumaival. Ezen kívül betekintést nyernek az osztályfőnöki munkába bevonható segítő intézmények tevékenységébe, bővítik tudásukat az osztályfőnöki munka tantervi követelményei, valamint ennek sajátosságai, belső logikája területén.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

  • gyakorlatorientált, speciális és újszerű ismeretek;
  • magas szakmai felkészültséggel és naprakész gyakorlati tudással rendelkező oktatók;
  • támogató és hallgatóbarát környezet;
  • pedagógusbarát képzési rend;
  • kedvezményes költségtérítési díj;
  • mindez a királynék városában, hittel, tudással és szeretettel.

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév.

KÉPZÉSI DÍJ: 135.000,- Ft/félév.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia alapképzési szak; konduktor alapképzési szak; óvoda-pedagógus alapképzési szak; tanító alapképzési szak vagy
b) az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén (egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia mesterképzési szak; logopédia mesterképzési szak vagy
c) bármely szakterületű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség és
d) legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A JELENTKEZÉS MÓDJA: az intézmény honlapján található jelentkezési lapon, postai úton.

ELÉRHETŐSÉGEK:         Cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

                                               E-mail: szakiranyukepzes@vhf.hu

                                               Telefon: (88)-542-713

                                               Honlap: https://www.vhf.hu