Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak

Szakvezető: dr. Balázs Pál

Mintatanterv

Intézményünkben - az országban elsők között - már három év után szerezhetnek a hallgatók "katekéta-lelkipásztori munkatárs" diplomát a kétciklusú alapképzés során. Akik ezt követően a kétéves mesterképzést is elvégzik, azok egyetemi szintű hittanár-nevelő diplomát is kaphatnak.


A szak oktatói

Főállású oktatók

Nyelvtanárok

Részmunkaidős oktatók