Iskolai szociális munka

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakot indít 2021 szeptemberétől.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 24.

Jelentkezési lap

Szakdolgozati anyagok

Szakindítási dokumentáció

Szórólap

 A szakirányú továbbképzési szakon végzettek megismerkednek

  • az iskolai szociális munka aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmával;

  • az iskolai szociális munkával kapcsolatos jogi szabályokkal;

  • az iskolai szociális munka kutatás-módszertanával;

  • az iskolai szociális munka során alkalmazható beavatkozási módokkal.

A végzettek olyan komplex, az iskola társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmóddal és készségekkel rendelkeznek, amelyek birtokában hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni segítő hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben.

 A képzés során a hallgatók átfogó pedagógiai-, pszichológiai-, szociális munka-, szociológiai és szociálpolitikai ismereteket szereznek, mely révén felépíthetik és menedzselhetik az iskolai szociális munka tevékenységét. A kurzusok felkészítést nyújtanak az iskolai szociális munka széleskörű feladatellátására: problémák diagnosztizálására, sok szempontú értékelésére, elemzésére, a kockázatok felmérésére, beavatkozási eszközök kiválasztására és kidolgozására, változásmenedzselésre.

 A képzés a szociális munka valamennyi módszerét magába foglalja: esetmunka-, szociális munka csoportokkal, közösségi munka. Ezek birtokában a szakember széleskörű problémák kezelésére vérteződik fel: a családon belüli erőszak és más problémák feltárására és kezelésére, családi és iskolai krízisek-, a szegénység és kirekesztődés enyhítésére, kulturális feszültségek-, agresszió-, konfliktus kezelésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére. Az iskolai szociális munka csökkenti az iskolai kudarcok kialakulásának-, az iskolakerülésnek, valamint a lemorzsolódásnak kockázatát.

 A képzés célcsoportja

  • A gyermekjólét területén, a gyermekvédelemben, az iskolákban valamint más köznevelési intézményekben dolgozó személyek.

  • A földrajzi elhelyezkedés miatt elsősorban a dunántúli és az észak-nyugati régiókból várjuk a jelentkezőket, de kollégiumi infrastruktúránk más régiók hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a továbbképzésen való részvételre.

 A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

  • Szakképzettség: iskolai szociális munkás

  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: School Social Worker

 A felvétel feltételei

  • Legalább alapképzésben szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

A képzés formája: levelező

A képzési idő: 2 félév

Képzési díj: 80.000 Ft/félév,  részletfizetés lehetséges

Oklevélhez szükséges kredit száma: 60 kredit

Minimum létszám: 10 fő

A képzés helyszíne: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi út 18/2

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés várható kezdete: 2021. szeptember 9.

További részletek, információk a csatolt dokumentumban érhetők el!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Kalocsai Adrienn főiskolai docens, a szakért felelős oktató
Kaszásné Dr. Leveleki Magdolna főiskolai tanár, szakvezető

Elérhetőségeink

A szak oktatói

Megbízott oktatók

Főállású oktatók