Hittanár-nevelő tanár MA szak

Szakvezető: dr. Birher Nándor

Mintatanterv

Tagozat: nappali vagy levelező
Képzés típusa: tanári mesterképzés
Képzési idő: 2-5 félév
Költségtérítés mértéke: 150.000 Ft/félév (A 2013/14-es tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatókra vonatkozik.)

Kiket várunk hallgatónak?

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:

  • életüket keresztény elkötelezettségük jegyében a felnövekvő nemzedék erkölcsi nevelésére áldozzák;
  • hiteles példájukkal képesek a gyermekek hitbeli és erkölcsi fejlődését elősegíteni;
  • egyházközségükben szívesen vállalnának szolgálatot;
  • katolikus egyházunkat keresztény pedagógusként szolgálják.

Bemeneti feltétel

Katekéta - lelkipásztori munkatárs vagy főiskolai hitoktató/hittanár/hittanár-nevelő vagy teológus oklevél.
A katekéta minor elvégzését követően a bármilyen szakos főiskolai vagy egyetemi szintű tanári vagy tanítói oklevéllel rendelkezők is jelentkezhetnek a képzésre.

A hittanár-nevelő képzés feltételei

Főiskolánkon olyan keresztény elhivatottságú, értelmiségi szakemberek felkészítését vállaljuk, akik tanulmányaik során teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek elsajátítása után akkreditált hittanár diplomát kapnak. Különösen fontosnak tartjuk a teológia magas szintű oktatását, melynek keretében hallgatóink megismerhetik az európai kultúra alapjait a filozófián és egyháztörténelmen keresztül is.

A hittanár-nevelő tanári diplomát nyújtó mesterképzés hossza a jelentkező előképzettségétől függ. A jelentkezők előképzettségéhez igazodóan különböző hosszúságú és tartalmú képzéseket kínálunk (2-5 félév).

A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésre épülő hittanár-nevelő tanár mesterképzés 5 féléves. A tanári mesterképzés 1 félév összefüggő szakmai gyakorlattal zárul, ez a képzési idő utolsó féléve.

A főiskolán tanult elméleti ismeretek megfigyelésére, majd azok alkalmazására a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában nyílik lehetőség. Ott a hallgatók bemutató tanításon, csoportos hospitáláson és egyéni óralátogatáson vesznek részt. A gyakorlati képzés végén a leendő tanárok vizsgatanításon adnak számot tudásukról.

Kik tanítanak?

Főiskolánkon a főállású tanárok mellett óraadóként számos helyi és országosan ismert pap-teológus professzor és pedagógus szakember tanít.

Milyen végzettséget ad a hittanár-nevelő szak és hol lehet vele elhelyezkedni?

A tanulmányok befejeztével hittanár-nevelő tanár (pedagógus) mesterszintű oklevelet adunk. Ez a végzettség 1-12. osztályos tanulók oktatásra és hittan tantárgyból érettségiztetésre, valamint általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, valamint kollégiumi nevelőtanári munkakör betöltésére jogosít.

A mestertanári diploma a korábbi képzési rendszer szerinti egyetemi szintű végzettségnek felel meg.

A főiskolánkon szerzett hittanár-nevelő tanári oklevéllel jelentkezni lehet az etika tanár továbbképzésre is.

A szakra vonaktozó anyagokat - jelentkezési lap, órarendek, szakdolgozati követelmények, stb. - a fenti Dokumentumok menüből lehet elérni.

A szak oktatói

Főállású oktatók

Megbízott oktatók

Nyelvtanárok

Részmunkaidős oktatók