Hittanár-nevelőtanár szak

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A HITTANÁR-KÉPZÉSBEN
A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLÁN

Új típusú
osztatlan egyszakos hittanár-nevelőtanár
és
hittanár-nevelőtanár – közismereti tanár
szakpári képzés indul
2015 szeptemberétől Főiskolánkon!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Pannon Egyetem együttműködésének köszönhetően 2015 szeptemberétől új időszámítás kezdődik a hittanár-képzésben. A két felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatában elkötelezett a hitéleti, valamint a közismereti tanárképzés megszervezésében és elindításában a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Ennek megfelelően mind az egyszakos hittanár-nevelőtanári, mind a szakpári képzésben részt vevő hallgatók korszerű, a 21. századi magyar köznevelés elvárásaihoz és célkitűzéseihez igazodó ismereteket szerezhetnek, amelyek birtokában pályakezdő tanárként is alkalmasak lesznek az újjászervezett hazai nevelő-oktató munka magas színvonalú ellátására, és felkészülten indulhatnak el a társadalmi és anyagi megbecsülést kínáló pedagógus-életpályamodell követelményeinek eredményes teljesítésének útján.

1. Az osztatlan tanári szakkínálat rövid ismertetése

1.1. Szakpári képzések

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanárjelölt hallgatói – a hittanár-nevelőtanár osztatlan tanári szak mellé – a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karával közös képzésben – az alábbi közismereti szakpár-tagokat vehetik fel:

angol nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár;
dráma és színházismeret-tanár – hittanár-nevelőtanár;
informatikatanár – hittanár-nevelőtanár;
magyartanár – hittanár-nevelőtanár;
német nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár;
természetismeret-környezettan tanár – hittanár-nevelőtanár.

A szakpári képzést azoknak ajánljuk, akik a hittanár-nevelői munka és elhivatottság mellett más, közismereti tanári oktató- és nevelőtevékenységet is tudnak és szeretnének vállalni, nemcsak egyházi fenntartású intézményekben, hanem állami köznevelési vagy egyéb magániskolákban is. Ajánljuk továbbá azoknak a fiataloknak is, akik magas szintű közismereti tanári ismeretek megszerzését tűzik ki célul, és emellett világnézeti meggyőződésük szerinti keresztény-értelmiségi pályára készülnek.

1.2. Egyszakos képzésünk

Azoknak a hallgatóknak, akik hittani ismereteiket nemcsak a tanítás és nevelés szolgálatába kívánják állítani, hanem elkötelezettek a keresztény hitélet, értékrend, valamint a teológiai gondolkodás tudományos igényű megismerése mellett is, kiemelten ajánljuk a hittanár-nevelőtanár osztatlan tanári szakunkat.

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karával közös, szakpáros képzés kizárólag nappali, a Hittudományi Főiskola egyszakos hittanár-nevelőtanár képzése pedig nappali és levelező munkarendben is indul.

A képzésekkel kapcsolatos további, részletes információkat hamarosan közzétesszük, amelyek az egyes szakok/szakpárok aloldalán lesznek elérhetőek.

 
2. Felvételi követelmények

2.1. Egyszakos osztatlan hittanár-nevelőtanár szakon

  • egyházi elbeszélgetés (Alk);
  • pályaalkalmassági (Alk); 
  • hittani ismeretek (Í+Sz).

2.2. Szakpáros hittanár-nevelőtanár – közismereti tanári szakpáros képzésben

  • A hitéleti szakon előírt pályaalkalmassági és hittani ismeretek mellett a közismereti tanári szakok bemeneti követelményeiként előírt érettségi és felvételi követelmények teljesítése kötelező. (A részletekről a 2014. évi Felvételi Tájékoztató nyújt információt.)


3. A jelentkezés feltételei

A hittanár-nevelőtanár – közismereti tanári szakpáros képzésre jelentkezők a központi felvételi eljárás keretében adhatják be jelentkezésüket. (Elektronikus úton – e-felvételi – a www.felvi.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni, a „hagyományos”, papíralapú jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. postacímére kell megküldeni a megadott határidőig. A jelentkezési lap beszerezhető: Educatio Nonprofit Kft., Emberi Erőforrások Minisztériuma, KLIK Megyei Tankerületi Igazgatósága).

Kérjük, hogy az állami jelentkezési lap mellett az intézményi jelentkezési lapot is töltsék ki és adják le a Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán.

Az egyszakos képzésre a Hittudományi Főiskola honlapjáról letölthető intézményi jelentkezési lapon lehet.

Jelentkezési határidők

  • Szakpáros képzés: 2015. február 15. (pótfelvételi időszak)
  • Egyszakos nappali és levelező: 2015. június 30.