Helyi szociális politika

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Helyi szociális politika szakirányú továbbképzési szakot indít 2021  szeptemberétől.

Jelentkezési lap

Mintatanterv

Szórólap

Szakindítási dokumentáció

Szakdolgozati anyagok

 

A képzés célja

A képzést teljesítő szakemberek – az alapvégzettségüktől is függően – a szociális szolgáltatások tervezése, fenntartása és működtetése, továbbá a szociális szakigazgatás feladatainak ellátása, valamint a szociális munka keretében alkalmazhatják a szakon megszerzett speciális kompetenciájukat. A képzés keretében megszerezhető ismeretek és készségek a fentieknél szélesebb körben is alkalmazhatók, így különösen az önkormányzati tervezésben, a helyi fejlesztési programok kivitelezésében, a civil szervezetek helyi kötődésű tevékenységében.

 A képzés célcsoportja:

  • A szakirányú továbbképzési szak célcsoportját a társadalompolitika, a szociális közszolgáltatások terén dolgozó döntés előkészítő, tervező, szervező, irányító, vezető feladatokat betöltő, legalább alapszintű felsőfokú végzettséggel (BA) rendelkező szak-emberek jelentik.
  • a földrajzi elhelyezkedés miatt elsősorban a dunántúli régiókból várjuk a jelentkezőket, de kollégiumi infrastruktúránk más régiók hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a továbbképzésen való részvételre.

 Jelentkezéshez szükséges végzettségek

Legalább alapképzésben – vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában – bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok vagy jogi képzési területen szerzett diploma.

 

Képzés ideje: 2 félév

Képzési forma: levelező képzés (havonta 2 nap)

Képzési díj: 80.000 Ft/félév, részletfizetés lehetséges

Minimális létszám: 10 fő

Szerezhető kredit: 60 kredit

A képzés helyszíne: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi út 18/2

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat és szakmai önéletrajz.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 24.

Képzés várható kezdete: 2021. szeptember 17.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

dr. Nyilas Mihály, főiskolai tanár, a szakért felelős oktató
Kaszásné dr. Leveleki Magdolna főiskolai tanár, szakvezető

Elérhetőségeink

telefon: 88/542-708

A szak oktatói

Megbízott oktatók

Főállású oktatók