Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakot indít 2018 szeptemberétől. 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

Képzés várható kezdete: 2018. szeptember 21.

Mintatanterv

Jelentkezési lap

Szakdolgozati anyagok

Szakindítási dokumentáció

Szórólap

A képzés célja

 • az időskor és az öregedés jellemzőinek pontosabb megismerése, a segítés, gondozás, fejlesztés, kutatás, tudomány legújabb eredményeinek megismertetése;
 • a képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alapszolgáltatások, valamint az egészségügyi alap és szakellátások területén, ahol a napi tevékenység során időskorúak segítését, gondozását, ápolását kell végezni;
 • a szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is, aki közösségfejlesztéssel, idősek érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint időskorút gondozó családtagok oktatásával, segítésével foglalkozik;
 • a szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.

 A képzés célcsoportja:

 • mind a szociális, mind az egészségügy, illetve közösségfejlesztés területén idősekkel foglalkozó szakemberek;
 • a földrajzi elhelyezkedés miatt elsősorban a dunántúli régiókból várjuk a jelentkezőket, de kollégiumi infrastruktúránk más régiók hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a továbbképzésen való részvételre.

Jelentkezéshez szükséges végzettségek

Társadalomtudományi képzési területen:

 • szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

Orvos- és egészségtudomány képzési területen:

 • ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló vagy gyógytornász szakirányán, vagy egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakirányán (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Pedagógus képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A felvétel feltétele továbbá

 • egy év idősekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásban szerzett igazolt szakmai gyakorlat
 • Szakmai gyakorlatnak tekinthető az is, ha valaki saját időskorú hozzátartozóját gondozta/gondozza

Szakmai gyakorlat igazolásának formája

 • Munkáltatói igazolás (egészségügy, felnőttoktatás, civil szféra, szociális szolgáltatások stb.), vagy nyilatkozat, melyben arról nyilatkozik, hogy saját családtagja, vagy más időskorú segítésében, gondozásában szerzett tapasztalatot.

 

Képzés ideje: 2 félév

Képzési forma: levelező képzés

Képzési díj: 85 000 Ft/félév, részletfizetés lehetséges

Minimális létszám: 10 fő

Szerezhető kredit: 60 kredit

A képzés helyszíne: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi út 18/2

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, valamint a szakmai gyakorlatról szóló igazolás.

Képzés kezdete: 2018. szeptember 21.

Bővebb információ a csatolt dokumentumban található.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Feketéné Magyar Zsófia főiskolai adjunktus, a szakért felelős oktató
Kaszásné Dr. Leveleki Magdolna főiskolai tanár, szakvezető

Elérhetőségeink

 

Egy személyes beszámoló az itteni képzésről: https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/03/06/a-hely-szeretetotthon-2-resz/

A szak dokumentumai a A felső menü, Tanulmányi dokumentumok és kérelmek menüpontja lól érhetők el.

A szak oktatói

Főállású oktatók

Megbízott oktatók

 • címzetes egyetemi docens, belgyógyász, gerátriai, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, Zala Megyei Szent Rafael Kórház Geriátria, Krónikus Belgyógyászat és Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa
   
   
 • szociális munkás, VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető helyettese
   
   
 • pszichiáter szakorvos, Veszprém
   
   
 • háziorvos, Veszprém
   
   
 • szociális munkás, szociálpolitikus, VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője
  88/542-709
 • jogász
   
   
 • szociális szervező, VKTT Egyesített Szociális Intézmény ny. intézményvezetője
   
   
 • szociális munkás, Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubja szakmai vezetője
   
   
 • címzetes egyetemi tanár klin. szakpszichológus