Fejlesztő-differenciáló mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak

A Veszprémi Érseki Főiskola a 2021/2022-es tanévtől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja a fejlesztő-differenciáló mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szakot.

A KÉPZÉS CÉLJA:

Olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai és módszertani ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók pedagógiai szűrését, prevencióját, korrekcióját, fejlesztését csoportos és egyéni formában, általános és középiskolában egyaránt. Megszerzett tudásuk birtokában, intézményükben koordinálni tudják a fejlesztés folyamatát, a tanult módszereket speciális pedagógiai környezetükben adaptálni képesek.

A KÉPZÉS TARTALMA:

A képzés keretében a résztvevők megismerkednek a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióival, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori sajátosságaival, valamint a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikájával, mérési módszertanával. Betekintést nyernek a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseibe, azok prevenciós és korrekciós formáiba, valamint a dyslexia, dyscrafia, dyscalculia, reedukáció elméletébe és a gyakorlati fejlesztés lépéseibe. Bővíthetik tudásukat a korszerű, tanulói tevékenységre épülő tanulási folyamatok tervezéséhez és szervezéséhez szükséges ismeretekkel, valamint a fejlesztést érintő törvényi előírásokkal és azok adminisztratív követelményeivel.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

  • gyakorlatorientált, speciális és újszerű ismeretek;
  • magas szakmai felkészültséggel és naprakész gyakorlati tudással rendelkező oktatók;
  • támogató és hallgatóbarát környezet;
  • pedagógusbarát képzési rend;
  • kedvezményes költségtérítési díj;
  • mindez a királynék városában, történelmi környezetben, hittel, tudással és szeretettel.

KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév.

KÉPZÉSI DÍJ: 135.000,- Ft/félév.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat, vagy
b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség.

A JELENTKEZÉS MÓDJA: az intézmény honlapján található jelentkezési lapon, postai úton.

ELÉRHETŐSÉGEK:         Cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

                                               E-mail: szakiranyukepzes@vhf.hu

                                               Telefon: (88)-542-713

                                               Honlap: https://www.vhf.hu