Etika pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A Veszprémi Érseki Főiskola a 2021/2022-es tanévtől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja az etika pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot.

A KÉPZÉS CÉLJA:

A képzésben részt vevők legyenek képesek a gyermekek, erkölcsi nevelésében személyes példát mutatni, részükre segítséget nyújtani. Cél, hogy a képzés eredményeként megszerzett szaktudással hatékony támogatást nyújthassanak a felnövekvő nemzedék erkölcsi értékrendjének kialakításában, segítsék a gyermekek társadalmi beilleszkedését, támogató magatartással forduljanak a lelki problémákkal küszködő gyermekek felé. Kiemelt cél, hogy a képzés során olyan módszereket sajátítsanak el, amelyek segítségével a diákok egy kiegyensúlyozott, egészséges életszemléletet alakíthatnak ki. A résztvevők képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni az erkölcsi nevelés területén megismert tanulásszervezési eljárásokat.

A KÉPZÉS TARTALMA:

A képzés keretében a résztvevők többek között megismerkednek az erkölcsi nevelés területén az alapvető pedagógiai és pszichológiai nézetekkel, a személyiségfejlődés zavaraival, a magatartásproblémák okaival, az egészségfejlesztés módszereivel, valamint a köznevelési intézmények működésével, annak dokumentumaival. Betekintést nyernek az erkölcsi nevelés tantervi követelményeibe, valamint ennek sajátosságaiba. Bővíthetik tudásukat a mentálhigiéné területén az erkölcsi nevelés során átadott és fejlesztett kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszerek, eszközök terén.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

  • gyakorlatorientált, speciális és újszerű ismeretek;
  • magas szakmai felkészültséggel és naprakész gyakorlati tudással rendelkező oktatók;
  • támogató és hallgatóbarát környezet;
  • családias légkör, pedagógusbarát képzési rend;
  • kedvezményes költségtérítési díj;
  • mindez a királynék városában, hittel, tudással és szeretettel.

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév.

KÉPZÉSI DÍJ: 135.000,- Ft/félév.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia alapképzési szak; konduktor alapképzési szak; óvoda-pedagógus alapképzési szak; tanító alapképzési szak, vagy
b) az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia mesterképzési szak; logopédia mesterképzési szak, vagy
c) bármely szakterületű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség és
d) legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A JELENTKEZÉS MÓDJA: az intézmény honlapján található jelentkezési lapon, postai úton.

ELÉRHETŐSÉGEK:         Cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

                                               E-mail: szakiranyukepzes@vhf.hu

                                               Telefon: (88)-542-713

                                               Honlap: https://www.vhf.hu