Élethigiénia és spiritualitás szakirányú továbbképzés

A Veszprémi Érseki Főiskola – a XXI. század keresztény emberének élethigiéniai igényeire és a spiritualitás iránti nyitottságára válaszolva – új szakirányú továbbképzési szakot fejlesztett és létesített.

Mindannyian test, lélek és psziché hármasát hordozzuk magunkban, ez adja méltóságunkat és egyediségünket. A képzés elsődleges célja, hogy a résztvevők interdiszciplináris szemléletre és olyan gyakorlati tudásra tegyenek szert, amely támogatja az egészséges spirituális szemléletben szervezett, kiegyensúlyozott életvezetést. A megszerzett ismeretek birtokában az élethigiénia és spiritualitás konzulensek saját életük szervezésében vagy lelkipásztori, lelkészi, pedagógusi munkájukban használhatják fel. A képzés tematikája a korszerű teológia, keresztény antropológia, vallásszociológia, valláspedagógia, valláspszichológia, egészségpszichológia és spiritualitás ismeretköreire épül.

A képzők között olyan családosok, szerzetesek, papok sorakoznak fel, akik nemzetközi tapasztalatokkal és kitekintéssel rendelkeznek.

A KÉPZÉS CÉLJA:

 • A hitoktatás és a katekézis területén dolgozó/tevékenykedő szakemberek (hitoktatók, lelkigondozók, lelkipásztorok, lelkészek, plébánosok, plébániai kisegítők…) élethigiéniai módszertani felkészültségének bővítése és mélyítése.
 • Képzési cél az egészségvédelem, a prevenció és releváns fejlesztő tevékenységek megismerése, illetve a támogató magatartás eszközeinek elsajátítása.
 • Stratégiai cél, hogy az átadott ismeretek és bemutatott minták alapján a végzett hallgató legyen képes irányt mutatni a munka, a közösségi élet, a magánélet és a lelkiélet, valamint az alkotótevékenység és a pihenés egyensúlyának megteremtése között.
 • Módszertani cél az élethigiéniát támogató különböző eszközök, módszerek világában való eligazodás képességének kialakítása.
 • A képzés összességében segítséget, támogatást kíván nyújtani és eszközöket adni egy olyan holisztikus szemlélet kialakításához, amely segíti a résztvevőt abban, hogy a tanácsért hozzá fordulókat kompetensen tudja továbbirányítani segítő szakemberekhez vagy illetékes személyhez.

A KÉPZÉS TARTALMA:

 • a korszerű teológia, antropológia, vallásszociológia, valláspszichológia, egészségpszichológia, valláspedagógia ismeretkörei;
 • a kommunikáció, idő-menedzsment, élethigiénia fogalmainak és módszereinek átadása, a lelkiélet és a spiritualitás, kapcsolatok teológiai és pszichológiai vetülete.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

 • speciális, újszerű ismeretek;
 • magas szakmai felkészültséggel és naprakész gyakorlati tudással rendelkező oktatók;
 • támogató és hallgatóbarát környezet;
 • kedvezményes költségtérítési díj;
 • mindez a királynék városában, történelmi környezetben, hittel, tudással és szeretettel.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE:

 • Legalább alapképzésben (BA) szerzett katolikus, evangélikus, református teológiai vagy bármilyen hitéleti végzettség vagy
 • hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakképzettség;
 • bármely pedagógusképzési területen szerzett végzettség.

KÉPZÉSI IDŐ: péntek délutánonként és szombaton, havonta egy vagy két konzultációs alkalommal. A péntek délutáni képzési alkalmakat online formában szervezzük.

Szerezhető kredit: 60

Minimális létszám: 10 fő

Maximális létszám: 25 fő

À LA CARTE: lehetőség van arra, hogy ha valaki nem szeretne az egész képzésben részt venni, illetve ha nem rendelkezik a jelentkezési feltételekben meghatározott végzettséggel, akkor csak bizonyos órákra járjon be.

KÉPZÉSI DÍJ: 130 000,- Ft/félév

Megbízott szakmai vezető: Dr. Balog Márta cb (srmartacb@gmail.com)

Jelentkezési határidő: 2022. január 15.

A JELENTKEZÉS MÓDJA: további információk a következő e-mail címen kérhetők posztgradualiskepzes@vhf.hu

TANTÁRGYAK ÉS OKTATÓK

I. félév

 

Tantárgy

Oktató neve

Kredit

Köv.

Óraszám/félév

E.

GY.

1.

Tanuláselmélet

Dr. Sebestyén József

4

K

6

6

2.

Egészségpszichológia

Merva Péter

2

A

6

2

3.

A változás lélektana

Kerekes Jozefa Gabriella

3

Gy

6

4

4.

Bibliai antropológia

Dr. Csernai Balázs

5

K

8

8

5.

Spiritualitás, valláspszichológia

Kerekes Jozefa Gabriella

1

A

4

2

6.

Egészség és környezettudatos életmód

Kamenár Ágnes

4

Gy

4

6

7.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Horváth Lívia

4

Gy

4

6

8.

A kommunikáció gyakorlata, erőszakmentes kommunikáció

Benda Viktória

1

A

4

9.

Idő-menedzsment

Mikovics Krisztina cb

1

A

4

10.

Hatékony szabadidő-szervezés

Merva Péter

1

A

4

11.

Énkép, önismeret

Dr. Fodor János

4

K

6

6

Elméleti és gyakorlati óraszámok összesen

30

44

52

Félévi óraszám összesen

96

II. félév

 

Tantárgy

Oktató neve

Kredit

Köv.

Óraszám/félév

E.

GY.

1.

Valláspedagógia

Bakos Rafael OCD

1

A

4

2

2.

A barátság pszichológiája

Dr. Fodor János

1

A

4

2

3.

A szenvedés értelme az ember életében

Dr. Csernai Balázs

2

A

6

2

4.

Emberkép a különböző vallásokban és kultúrákban

Mikovics Krisztina cb

3

Gy

4

4

5.

A kapcsolatok teológiája

Bakos Rafael OCD

1

A

4

4

6.

Bevezetés: konfliktuskezelés

Benda Viktória

4

K

6

6

7.

Bevezetés: stresszkezelés

Benda Viktória

4

Gy

6

6

8.

Bevezetés: segítő beszélgetés

Bajnóczi Szilvia Sára cb

4

Gy

6

6

 

Szabadon választható kurzusok. Egy 5 kredit értékű kurzus választása kötelező.

10.

Esettanulmány az egészséges életmód-élethigiénia területén

Dr. Balog Márta cb

5

Gy

6

6

11.

Életvezetési példák a történelemben (kontextuális teológia)

Dr. Balog Márta cb

5

Gy

6

6

 

Szakdolgozat

 

5

 

 

 

Elméleti és gyakorlati óraszámok összesen

30

 

46

38

Félévi óraszám összesen

84