Egyházi közösségszervezés, közösségfejlesztés, közösségvezetés szakirányú továbbképzés

A Veszprémi Érseki Főiskola – a XXI. század egyházi és egyéb, értékalapon szerveződő társadalmi csoportjainak közösségszerveződési-közösségfejlesztési igényeire és kihívásaira válaszolva – új szakirányú továbbképzési szakot fejlesztett és létesített.

A Katolikus Egyház nemcsak Krisztus misztikus teste, hanem egy többezeréves intézményrendszer, amelynek nemzetközi szervezeti struktúrája világviszonylatban az egyik legkiterjedtebb. Éppen ezért sokféle szervezeti, kormányzati és vezetési modell jellemezte. Vannak közöttük sikeresek és kevésbé sikeresek.

A képzés célja, hogy ebből a gazdag történelmi tapasztalatból merítve átadhassa a legsikeresebb modelleket. A képzés – egyetemes egyháztörténeti megközelítéssel és ökumenikus érzékenységgel – a protestáns egyházak működési, szervezeti, közösségfejlesztési gyakorlatából is válogat elemeket, módszereket.

A képzés keretében korszerű vezetéselméleti, stresszkezelési és kommunikációelméleti ismereteket is kínálunk, amelyek nélkülözhetetlenek az eredményes közösségszervezéshez és közösségvezetéshez.

A sikeres egyházszervezeti modellek és jó gyakorlatok egyre népszerűbbek, és nagyon keresettek a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, szociológusok, valamint az értékalapú közösségek folyamatszervezőinek körében, láthatóan nemcsak módszertani és strukturális fejlettségük miatt, hanem azok értékfeltáró, értékőrző, kultúramentő jellege és nem utolsó sorban erkölcsi, etikai vetülete miatt.

A fentiek miatt a képzést nemcsak a pasztorációs tevékenységük eredményességének javítására, fokozására törekvő egyházi szakembereknek ajánljuk jó szívvel, hanem a piacon tevékenykedő szervezetfejlesztőknek, önkéntes és karitatív szervezetek munkatársainak is.

A képzés tematikája a korszerű teológia, antropológia, vallásszociológia, valláspszichológia, közösségszervezés, közösségfejlesztés ismeretköreire épül.

A KÉPZÉS CÉLJA:

 • Ismeretek átadása előadások és gyakorlatok formájában, amelyekkel a végzett pasztorális közösségszervező eredményes munkát fog tudni végezni a közösségvezetés területén, a közösségkrízis kezelésében és a közösségfejlesztés reformfolyamataiban.
 • A képzés nem kizárólag vallási közösségekre alkalmazható ismereteket ad.
 • Alapvető cél, hogy a résztvevők a közösségszervezési eljárások elméleti és gyakorlati megismerésével sajátítsák el a közösségfejlesztés és -vezetés módszereit, technikáit, illetve képesek legyenek ezeket a kompetenciáikat a közösségi munkában és az intézmény-, illetve közösségirányításban alkalmazni.
 • További fontos cél, hogy a végzett szakemberek a meglévő teológiai, valláspedagógiai, szociológiai és kommunikációs ismereteiket a közösségszervezés területén képesek legyenek továbbfejleszteni, módszertani ismereteiket elmélyíteni.
 • Fontos részcél a plébániai pasztorációban részt vevők továbbképzése a közösségszervezés, közösségfejlesztés és közösségvezetés témakörében.
 • A képzés átfogó célja olyan egyházi közösségszervezők, vezetők felkészítése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak nyújtani a plébániai/intézményi közösségek és mozgalmak számára.
 • A képzés összességében segítséget, támogatást kíván nyújtani és eszközöket adni a résztvevőknek a plébániai pasztorációs és a civil közösségfejlesztő munkához annak érdekében, hogy – a pasztorációs tervek, kateketikai programok vagy egyéb értékalapú projektek mentén – élő közösségeket tudjanak létrehozni.

A KÉPZÉS TARTALMA:

 • a korszerű teológia, antropológia, vallásszociológia, valláspszichológia, egészségpszichológia, valláspedagógia ismeretkörei;
 • korszerű vezetéselméleti, stresszkezelési és kommunikációelméleti ismereteket is kínálunk.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

 • gyakorlatorientált, speciális, újszerű ismeretek;
 • magas szakmai felkészültséggel és naprakész gyakorlati tudással rendelkező oktatók;
 • támogató és hallgatóbarát környezet;
 • kedvezményes költségtérítési díj;
 • mindez a királynék városában, történelmi környezetben, hittel, tudással és szeretettel.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE:

 • Legalább alapképzésben (BA) szerzett katolikus, evangélikus, református teológiai vagy bármilyen hitéleti végzettség vagy
 • hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakképzettség;
 • bármely pedagógusképzési területen szerzett végzettség.

KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév, péntek délutánonként és szombaton, havonta egy vagy két konzultációs alkalommal. A péntek délutáni képzési alkalmakat online formában szervezzük.

Szerezhető kredit: 60

Minimális létszám: 10 fő

Maximális létszám: 25 fő

À LA CARTE: lehetőség van arra, hogy ha valaki nem szeretne az egész képzésben részt venni, illetve ha nem rendelkezik a jelentkezési feltételekben meghatározott végzettséggel, akkor csak bizonyos órákra járjon be.

KÉPZÉSI DÍJ: 130 000,- Ft/félév

Megbízott szakmai vezető: Dr. Balog Márta cb (srmartacb@gmail.com)

Jelentkezési határidő: 2022. január 15.

A JELENTKEZÉS MÓDJA: további információk a következő e-mail címen kérhetők posztgradualiskepzes@vhf.hu

TANTÁRGYAK ÉS OKTATÓK

I. félév

 

Tantárgy

Oktató neve

 
 

1.

Valláspedagógia

Bakos Rafael OCD

 

2.

Vallásszociológia

Számel Kata

 

3.

A személyiségfejlesztés alapjai

Kerekes Jozefa Gabriella

 

4.

Egyházmodellek és ökumenizmus

Mikovics Krisztina cb n

 

5.

Bibliai vezetési elméletek

Dr. Balog Márta cb n

 

6.

Az Internet és a média szerepe a közösségszervezésben és -fejlesztésben

Mikovics Krisztina cb n

 

7.

Közösségi modellek a Bibliában

Dr. Csernai Balázs

 

8.

Egyházi közösségek, felekezetek

Dr. Fodor János

 

9.

Új közösségek és mozgalmak

Dr. Balog Márta cb n

 

10.

Kommunikációelmélet

Dr. Sebestyén József

 

11.

Konfliktuskezelés

Benda Viktória

 

12.

Lelkivezetés

Dr. Balog Márta cb n

 

II. félév

 

Tantárgy

Oktató neve

 
 

1.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Horváth Lívia

 

2.

A társas érintkezés pszichológiája

Dr. Fodor János

 

3.

A közösségszervezés irányai napjainkban

Dr. Fodor János

 

4.

Vezetői attitűdök, határok a vezetés szolgálatában

Dr. Balog Márta cb n

 

5.

Közösség és közösségvezetés

Dr. Balog Márta

 

6.

Egyéni és közösségi döntés

Mikovics Krisztina

 

7.

A kommunikáció gyakorlata

Benda Viktória

 

8.

A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai. Csapathatékonyság

Dr. Balog és Dr. Fodor

 

9.

Bevezetés: stresszkezelés

Benda Viktória

 

10.

Bevezetés: segítő beszélgetés

Bajnóczi Szilvia cb

 

 

Szabadon választható kurzusok. Egy 5 kredit értékű kurzus választása kötelező

 

11.

A kiengesztelődés és megbocsátás lélektana

Kerekes Jozefa Gabriella

 

12.

A közösségvezetés kihívásai

Dr. Balog Márta cb

 

13.

A közösségszervező személye

Dr. Balog Márta cb

 

 

Szakdolgozat/záró dolgozat