Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakot indít 2021  szeptemberétől.

Mintatanterv

Jelentkezési lap

Szakdolgozati anyagok

Szakindítási dokumentáció

Szórólap

A képzés célja

 • az időskor és az öregedés jellemzőinek pontosabb megismerése, a segítés, gondozás, fejlesztés, kutatás, tudomány legújabb eredményeinek megismertetése;

 • a képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alapszolgáltatások, valamint az egészségügyi alap és szakellátások területén, ahol a napi tevékenység során időskorúak segítését, gondozását, ápolását kell végezni;

 • a szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is, aki közösségfejlesztéssel, idősek érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint időskorút gondozó családtagok oktatásával, segítésével foglalkozik;

 • a szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.

 A képzés célcsoportja:

 • mind a szociális, mind az egészségügy, illetve közösségfejlesztés területén idősekkel foglalkozó szakemberek;

 • a földrajzi elhelyezkedés miatt elsősorban a dunántúli régiókból várjuk a jelentkezőket, de kollégiumi infrastruktúránk más régiók hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a továbbképzésen való részvételre.

 

Jelentkezéshez szükséges végzettségek

Társadalomtudományi képzési területen:

 • szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

Orvos- és egészségtudomány képzési területen:

 • ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló vagy gyógytornász szakirányán, vagy egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakirányán (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Pedagógus képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A felvétel feltétele továbbá

 • egy év idősekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásban szerzett igazolt szakmai gyakorlat

 • Szakmai gyakorlatnak tekinthető az is, ha valaki saját időskorú hozzátartozóját gondozta/gondozza

 Szakmai gyakorlat igazolásának formája

 • Munkáltatói igazolás (egészségügy, felnőttoktatás, civil szféra, szociális szolgáltatások stb.), vagy nyilatkozat, melyben arról nyilatkozik, hogy saját családtagja, vagy más időskorú segítésében, gondozásában szerzett tapasztalatot.

Képzés ideje: 2 félév

Képzési forma: levelező képzés

Képzési díj: 90.000 Ft/félév, részletfizetés lehetséges

Minimális létszám: 10 fő

Szerezhető kredit: 60 kredit

A képzés helyszíne: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi út 18/2

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, valamint a szakmai gyakorlatról szóló igazolás.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 24.

Képzés várható kezdete: 2021. szeptember 9.

Bővebb információ a csatolt dokumentumban található.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Magvas Mária, főiskolai adjunktus, a szakért felelős oktató
Kaszásné Dr. Leveleki Magdolna főiskolai tanár, szakvezető

Elérhetőségeink

Egy személyes beszámoló az itteni képzésről: https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/03/06/a-hely-szeretetotthon-2-resz/

A szak dokumentumai a felső menü, Tanulmányi dokumentumok és kérelmek menüpontja alól érhetők el. 

A szak oktatói

Főállású oktatók

Megbízott oktatók