Szociális munka szak dokumentumai

A Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások

Diákok által írt anyagok

Kollégiumi dokumentumok

Konferenciák

Nyelvi órák csoportbeosztása

Ösztöndíjjal kapcsolatos anyagok

Pótfelvételi - szociális képzés

Változások a szociális ellátásban - VEAB konferencia 2018.december

Záróvizsga anyagok - szociális munka szak