Ökumenikus Hitoktatói Konferencia 2007.

Kedves Barátaink!

Konferenciánkat immár hatodik alkalommal "A hitre nevelés lehetőségei és nehézségei" címmel tervezzük.

Az élet ajándék.
A legnagyobb, a legszentebb értéket nem lehet megszerezni, nem lehet megvásárolni, azokat csak ingyenes ajándékként kaphatjuk meg. Ilyenek: maga az életünk, valakinek a bizalma, ragaszkodása, hűsége, megbocsátása…. Észre kell vennünk, hogy naponta mennyi ajándékot kapunk, s ne feledjük azt sem, hogy mindezekért egyszer-egyszer egy szívből jövő "köszönömöt" tudni kell mondani.

Az élet küldetés.
Jaj az önkényű embernek, és jaj a környezetének is! Talentumainkat nem magunkért kaptuk, hanem azért, hogy mindezekről a „szolgálati út végén” számadást tudjunk adni. Képesek legyünk arra, hogy a kapot takkal becsülettel el tudjunk számolni. A küldetéstudat kitágítja szívünket, erőt, szárnyakat ad. E gondolatok jegyében szeretettel hívjuk és várjuk Hitoktatóinkat!

Helyszín: 
V
eszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Veszprém, Jutasi u. 18/2. (tel.: 88/426-116)

Időpont: 
2007. október 13, szombat

Részletes program

8.45–9.00 Megnyitó
9.00–9.30 Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke: Magyarország missziós terep
9.30–10.00 Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke: Hitoktatás és/vagy hitre nevelés?
10.00–10.30   
Ittzés János, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke: A család, mint a Szentlélek műhelye. Mit jelent a keresztyén nevelés? Az Evangélium „sorsa” a családban
10.30–11.00 Ördög Endre, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese: Új megközelítések a gyermek- és ifjúsági munkában. Az új struktúra magvetése?
11.00–11.15 Kávészünet, a Főiskola és egyházi kiadók könyvei
11.20–11.50 Kató Ágota, a Budapest-Esztergomi Főegyházmegye, hitoktatója: A katekumenális jellegű katekézis
11.50–12.20 Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi tanácsosa: Harc a diákért? Avagy valami másféle küzdelem?
12.20–12.50 Kálmán Attila, a Dunántúli Református Egyházkerület ny. fő gondnoka, a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának igazgatója: Az ember csak belülről formálható
12.50–13.00 Konzultáció: az előadással kapcsolatos kérdések megbeszélése
13.00–13.45 Ebédszünet
13.50–14.20 Velkey Balázs, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanára: A „tevékeny hitre” való nevelés egy projektje. Prezentáció, diákélmény beszámoló
14.20–14.50 Isó Dóra, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye lelkésze: Don Bosco módszerei a mai hitoktatásban
14.50–15.20 Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkésze, püspök-helyettes: A motiválás lehetőségei a hitoktatásban
15.20–15.30 Konzultáció a konferencián elhangzottakkal kapcsolatban
15.30 Zárszó, közös hálaadás a kápolnában

 

Minden jelentkezőt arra kérünk, hogy szíveskedjen részvételi szándékát
írásban visszajelezni 2007. szeptember 30-ig a következő címre:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Jurics Imréné
8200 Veszprém, Megyeház tér 1-3.

(A jelentkezési létszám függvényében tudjuk az étkezést biztosítani)

 

rendezvény dátuma: 2007. október 13., szombat, típusa: konferencia