Filozófiai konferencia 2008. - Egyetemes értékeink

Az igazságos háború csak mítosz, egyedül csak igazságos béke van. Ehhez pedig összefogás kell. A politikusok, a katonák, a gazdaság szakemberei, a vallások vezetõi és a hívõk csak közös akarattal õrizhetik meg azt, ami számunkra térben és idõben a legfontosabb: az életet. 
„Közös jövõnk a tét. Talán maga a világ fennmaradása a tét” - hangsúlyozta 138 muzulmán vezetõ egy levélben. „Az iszlám és a kereszténység között egyetértés van abban, hogy hitük legfontosabb parancsolata Isten szeretete és a felebaráti szeretet”.

Ez a találkozó az összefogás jelképe. Az elõadók több szakterület jeles képviselõi. Mindegyikük saját tevékenységén keresztül igyekszik bemutatni a stabilitás megõrzésének módjait. A meghívó címlapján szereplõ kápolnát magyar katonák kezdték el építeni Doberdónál, az I. Világháborúban. Ezt a kápolnát mi, az utódok fejezzük be. Ez a befejezetlen kápolna a háború abszurditásának jelképe, mely háborúban több mint százezer magyar és több mint egymillió más nemzetiségû katona esett el. A háború sohasem lehet befejezett. Ami utána marad az minden esetben csonka, hiányos, megnyomorított. Így volt ez Doberdónál is. A szürke, repeszekre robbanó kõbõl mégis kinõtt valami. A katonák akarata, hõsiessége, erkölcse testet öltött a hétköznapok borzalmai közepette. Most itt az idõ a befejezésre. Békében kell ezt a munkát tökéletessé tenni, megértve, hogy az ellenségek nem csak a halálban lehetnek testvérek.

Az utódok feladata, hogy ki-ki a maga módján ápolja az igazságos béke eszméjét. Egy-egy téglával járuljanak hozzá, hogy az emberség felülemelkedhessen az embertelenségen. Egy ilyen tégla akar lenni ez az együttgondolkodó találkozó is.

Fõvédnök: Dr. Márfi Gyula érsek
köszöntõt mondanak:
Dr. Márfi Gyula, érsek;
Prof. Dr. Szabó János a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora;
Dr. Varga István, a Veszprémi Hittudományi Fõiskola rektora

Együttmûködési megállapodás megkötése a Veszprémi Hittudományi Fõiskola és Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem között

Témakörök:

  • Az erkölcs lehetõsége és az erõ alkalmazása
  • Közös érték a minõség: a katonai és a civil szolgálat minõségképessége
  • Egyetemes értékek - minõségetika
  • A vallások valóban erõszakos konfliktusok gerjesztõi?
  • A civilek szerepe a fegyveres erõ alkalmazása során

Könyvbemutató:

  • dr. Birher Nándor: Tanulmányok a katonai értéktan megalapozásához

Az elhangzott előadások:

  • Turcsányi Károly: Gondolatok a katonai minőségügy és a haderőépítés néhány összefüggéséről
  • dr. Bolgár Judit: Etikai dilemmák magatartás-lélektani aspektusa, különös tekintettel a kultúrális sokkjelenségre
  • Padányi József előadása
  • dr. Veress Gábor-dr. Kovács Károly: Érték és szeretet
rendezvény dátuma: 2008. november 08., szombat, típusa: konferencia