Egyháztörténeti konferencia 2007.

A magyar katolikus egyház huszadik századi történetéből

(Badalik Bertalan, veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára) 

{mosimage}A XX. század elején Hornig Károly bíboros, veszprémi püspök támogatásával egy házmegyénkben új lendületet vett a magyar egyház történelmének kutatása és megjelenhetett a Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis című hatalmas munka. Méltó folytatása volt e kezdeményezésnek Gutheil Jenő és Pfeiffer János kanonok a nagymúltú veszprémi egyházmegye történetét feltáró munkássága. Külön ki kell emelni Gutheil Jenő "Az Árpád-kori Veszprém" című munkáját és Pfeiffer János történelmi schematismusát. Egyházmegyénkben a 
tudományos kutatást Körmendy József és Rajczi Pál levéltáros atyák élesztették újra. Solymosi László és Kredics László a középkori egyháztörténet
kutatásához járultak hozzá jelentős intézmény történeti forrásaink közkinccsé tételével. Mindezek mellett fontos részterületek várnak feltárásra a veszprémi egyházmegye és a város történelméből.

Szeretnénk továbbvinni a megkezdett munkát, s mindezt megosztani és megszerettetni hallgatóinkkal, az érdeklődőkkel az élet tanítómesterét, a történelmet.

Egyháztörténeti konferenciánkra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

dr. Varga István
rektor

A konferencia időpontja: 2007. november 22. csütörtök, 9:30–17:00

Jelentkezés: A konferenciára jelentkezni kell. Kérjük, akik a konferencián részt kívánnak venni a jelentkezési lapot a megjelölt címre(ekre)  visszaküldeni zíveskedjenek. A jelentkezési lap innen tölthető le.

A konferencia programja

9.30 Köszöntések 
dr. Márfi Gyula, érsek – dr. Varga István, rektor
Levezető elnök: prof. dr. Gyarmati György,
főigazgató Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

9.45 dr. Gárdonyi Máté, főiskolai tanár, VHF:
Egyházunk a kommunista diktatúrában.

10.20     
Soós Viktor Attila, történész-levéltáros:
50 éve mozdították el dr. Badalik Bertalan veszprémi püspököt.
Tevékenysége, ami 1957. augusztus 15-éhez vezetett. 

11.00 Kávészünet 

11.20 dr. Navracsics Tibor, egyetemi docens, szociológus:
Az Egyház közéleti szerepvállalásának kérdése. 

12.00 dr. Varga Lajos, váci segédpüspök:
Mindszenty József bíboros, hercegprímás és Pétery József váci püspök
együttműködése 

12.40 Könyvszemle: Az előadók könyveinek bemutatása 

13.00 Ebédszünet 

14.00

Kerekasztal beszélgetés: Egyháztörténet ma – évezredes távlatban

Moderátor:
dr. Bertalan Péter, egyetemi docens, történész, Kaposvári Egyetem

Résztvevők: 
prof. dr. Török József, egyháztörténés, PPKE
prof. dr. Gyarmati György

15.00 Jean-Luc Vedrine, teológus professzor, Seminaire Saint Sulpice, Párizs:
A francia egyház helyzete a XX. században 

16.00 dr. Bertalan Péter egyetemi docens:
Dr. Badalik Bertalan veszprémi püspök tevékenysége 1957-58-ban 

16.40 Vita, Záró értékelés 
rendezvény dátuma: 2007. november 22., csütörtök, típusa: konferencia