Prof. Dr. Papp Lajos, sívszebész: A hatalom igazsága...az igazság hatalma...

Moderátor: dr. Márfi Gyula, érsek

Földi, látható világunkban, életünk mindennapjaiban a "kenyérharc" és az érzéki örömszerzés szolgálatában az erőszak és cselvetés az úr! Az életbenmaradás parancsa, a fizikai lét fenntartása bűnök elkövetését, gyötrelmek elviselését jelenti véres, könnyes sorsunkban, életünkben! A fizikai lét igazsága az erő, központja az érdek, mértéke az élv vagy a haszon! A mindenkori hatalom e három pillérre támaszkodva irányítja, manipulálja az emberi közösségeket. Az ember irányította "földi" központú közösségekben - az emberiség történelme során - földi próféták eszméit követve a jobbító szándékok sorra kudarcot vallottak, tragédiába torkolltak! A hatalom igazsága az emberállat ösztönigazsága; önző önérdek!

Mindezekkel szemben áll Krisztus világa: a szeretet, a jóakarat, a szolgálat lelki öröme. Ebből a láthatatlan világból ered minden szépség: vigasztalás, béke, tisztaság! Ereje az igazság, központja az Isten, mértéke a jóakarat és az áldozat. Földi, materiális világunk önmagában vegetáció; nemzés, születés, növekedés, halál. Minden élőlény sajátsága és sorsa! A szellemi szikra, a lélek emelheti ki az embert a természet világából és Isten földi mása tudatosan tehet az élő-eleven világ jobbításáért. De csak a szellem erejével. A felelőssége tudatában: tenni a másikért, másokért, családjáért, kisebb vagy nagyobb élőközösség érdekeiért, hazájáért, az emberiségért. Az anyagi világ és szellemi világ ellentmondása csak az egyes emberben oldódhat fel, válhat harmonikussá a létben. E két világ vívja örök harcát szakadatlanul.

Élete, munkássága

1948-ban született Aranyosgadányban. Iskoláit Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban és az Orvostudományi Egyetemen végezte.

Kutatási területei

Az ép és károsodott keringésű szív véráramának vizsgálata. Katekolaminok és cardiotonikus ágensek hatásainak vizsgálata állatkísérletes modelleken és extracorporalis szívműtéteken. Teljes revasculatio lehetősége szívműtétekben. 

Végzettségei

 • 1973. szeptember - általános orvosi diploma (cum laude)
 • 1978 Anaesthesiológiai és intenzív terápia szakvizsga (jeles)
 • 1982 általános sebészet szakvizsga (jeles)
 • 1983 Szívsebészet szakvizsga (jeles)
 • 1989 Az Orvostudomány Doktora

Munkahelyei

 • 1966 Mecseki ércbányák; földalatti csillés
 • 1966-1967 Pécsi Orvostudományi  Egyetem Fül-Orr Gégeklinika; műtőssegéd
 • 1973-1975 Pécs Városi Kórház Sebészet-Traumatológia; orvosgyakornok
 • 1975-1977 Pécsi Orvostudományi Egyetem Anaesthesiológiai és Intenzív, Therápiás Klinika; egyetemi orvosgyakornok, Semmelweis Orvostudományi Egyetem ér- és Szívsebészeti Klinika; egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus
 • 1991-1994 Haynal Imre Egészségtud. Egyetem Szív- és érsebészeti Klinika, klinikaigazgató, egyetemi tanár 1993 november 5-ig, majd egyetemi tanár
 • 1994-1997 Haynal Imre Egészségturf. Egyetem Szívsebészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár, Zala Megyei Kórház Szívsebészeti Osztály; osztályvezető főorvos,POTE Irgalmasrend II. sz. Sebészeti Klinika - Szívcentrum klinika igazgató, egyetemi tanár
 • POTE Szívsebészeti Tanszék, Zalaegerszeg; tanszékvezető, egyetemi tanár
 • 1999 Pécsi Tudományegyetem általános Orvostudományi Kar, Szívgyógyászati Klinika klinika igazgató, egyetemi tanár

Legfontosabb kitüntetései

 1988.   Magyar Művészeti Akadémia, Aranyérem 
 2001.03.15.   Széchényi-díj
 2003.06.21.   Magyar  örökség-díj 
 2003.10.23.   Budapest, V. kerület Díszpolgára

 

 

 

Társasági tagságai

 • Magyar Sebész Társaság
 • Magyar élettani Társaság
 • Magyar Farmakológiai Társaság
 • Magyar Kardiológiai Társaság
 • The International Society for Cardiovascular Surgery
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
 • American College of Angiology
rendezvény dátuma: 2004. május 21., péntek, típusa: beszélgetés barátainkkal