Prof. Dr. Kun Miklós, történész, egyetemi tanár: 1956 fehér foltjai

Moderátor: Dr. Gárdonyi Máté, egyháztörténész, főiskolai tanár

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján rengeteg kiadvány látott napvilágot. Kun Miklós egyetemi tanár kutatásai nyomán azonban részben feltárulnak az események fehér foltjai.
Milyen szerepet játszott Jurij Andropov, szovjet nagykövet; Ivan Szerov, KGB főnök és Nyikita Hruscsov, szovjet pártvezér a magyar függetlenségi küzdelem letörésében? Kik voltak a hazánkban akkor kulcsszerepet játszó szovjet belügyi tisztek és pártfunkcionáriusok? Miről tárgyalt Kádár János Moszkvában 1956. november 2-án és 3-án?
rendezvény dátuma: 2007. február 28., szerda, típusa: beszélgetés barátainkkal