Msgr. Jakab Gábor: Erdélyből jöttem

Született 1938-ban a Székelyudvarhelytől 12 km-re fekvő, Nyikó menti nagyközségben, Farkaslakán. Szülei kisparcellákon dolgozó magángazdák voltak.
1944-1951: elemi iskola évek a szülőfalujában. 1951-1954: középiskolai évek a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban.
1954-1955: a farkaslaki Néptanácsnál anyakönyvvezető. 1955: a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Főiskola hallgatója.
1961. december 8-án Márton Áron püspök pappá szentelte.
1962-1966: káplán Csíkszeredán. 1966-1968: Medgyes a második állomáshely, ahol segédlelkészként tevékenykedik.
1968 őszétől Kolozsvár-Kerekdomb-i plébánia plébánosa. Mellette az Irisztelep nevű városrészben és Kajántó nevű faluban is szolgálatot teljesít.
1991: főpásztori kinevezés alapján, a Keresztény Szó és a Vasárnap főszerkesztője.

Főtisztelendő plébános atya eszményképei

A három Áron nevű erdélyi katolikus magyar:

 1. a kényszerhelyzetben gyorsan cselekvő és az 1848/49-es szabadságharc számára ágyút öntő Gábor Áron
 2. a varázslatosan fogalmazó és játékos könnyedséggel író Tamási Áron
 3. a gerincroppantó időkben is hűségesen helytálló és mélyen hívő Márton Áron

Mindhárman azok közé tartoznak, akikről Tamási egy helyen így ír:

Erdély mindig egyes-egyedül állott, mint egy hatalmas, szomorú fenyő, amelyik csodát cselekszik a viharban. Emberei is egyedül állottak és állanak, míg a világ világ lesz.

Szeretném, ha a még előttem álló, az eddiginél sokkal rövidebb életutamon se téveszteném szem elől életpéldájukat és példaadásukat.

A plébános atya által írt kiadványok:

 • Mindannyiunk Miatyánkja (1997)
 • Mindannyiunk hitvallása (1999)
 • Mindannyiunk Tízparancsolata (2002)
 • Isten vasár- és ünnepnapok igéinek breviáriuma A-év (2003)
 • Isten vasár- és ünnepnapi igéinek breviáriuma B-év (2005)
 • Isten vasár- és ünnepnapi igéiek breviáriuma C-év (2007)
 • Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón (2009)
 • 1993-1994-ben Xantus Gáborral készített egy dokumentumfilmet Márton Áronról EMELT FŐVEL címen.
CsatolmányDátum
PDF icon az előadás plakátja2013.01.15.
PDF icon az előadás meghívója2013.01.15.
rendezvény dátuma: 2009. október 14., szerda, típusa: beszélgetés barátainkkal