Majnek Antal, Kárpátalja püspöke: Kárpátokon innen, Kárpátokon túl

Moderátor: Dr. Márfi Gyula, érsek

II. János Pál pápa március 27-én az eddigi Kárpátaljai Apostoli Adminisztratúrát egyházmegyei rangra emelve létrehozta a Munkácsi Egyházmegyét, és első püspökének az eddigi apostoli adminisztrátort, Majnek Antal magyar ferencest nevezte ki. A korábban a szatmári püspökséghez tartozó Kárpátalján a pápa 1993-ban alapította meg az apostoli adminisztratúrát, amelynek először a kijevi nuncius volt a vezetője, majd 1996-tól Majnek Antal, akit a pápa személyesen szentelt püspökké, a Szent Péter-bazilikában. A 2002. évi pápai évkönyv adatai szerint Kárpátalján 54 ezer római katolikus hívő él. A lelkipásztorkodás 49 plébánián folyik, az egyházmegyés papok száma hét, a szerzetes papoké húsz, a szerzetesnőké tizenkilenc. Egy állandó diakónusuk és tíz kispapjuk, kilenc egyházi oktatási intézményük van. Kárpátalján a 2001-es esztendőben 367 keresztelő volt. Majnek Antal - eddigi fabianai címzetes püspök, mostantól pedig munkácsi megyéspüspök - 1951. november 18-án született Budapesten, a Kapisztrán Jánosról nevezett magyarországi ferences rendtartomány tagjaként 1982-ben szentelték pappá, püspökké szentelése előtt már évekig dolgozott Kárpátalján a ferences misszió keretében.

rendezvény dátuma: 2005. április 04., hétfő, típusa: beszélgetés barátainkkal