Jókai Anna, író: Ember a harmadik évezredben /Ima Magyarországért/

Moderátor: Sebő József, tanár 

Sokszor mondják a krisztusi szót: nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsássatok meg, nem tudják, hogy mit cselek-szenek. és itt van az én nagy kísértésem a harmadik évezred elején: néha úgy érzem, hogy egyesek nagyon is tudják. Megérkezett egy csapat a földre az isteni szót eltorzítani, vagy negligálni…

Sovány, éhes angyalok szállnak a föld felett. Az angyalok is táplálkoznak, anyagtalan lények, s abból táplálkoznak, ami anyagtalan tőlünk kibocsátódik. Az érzéseinkből, a gondolatainkból, cselekedeteink hatásából. és most nagyon éhesek az angyalok. Kóvályognak. Az Isten pedig sír. Sír, és mi nem vagyunk elég magasak, hogy letöröljük a könynyeit, de legalább ágaskodjunk.

Magyarországon Jókai Anna, író a "spirituális realizmus" megteremtője.

Budapesten született 1932-ben. Az ELTE magyar-törté-nelem szakán diplomázott. Az írószövetség alelnöke, elnökségi tagja, majd elnöke volt 1990-1992 között. Jó-zsef Attila-, SZOT-, majd a lengyelektől Pietrzak-díjat kapott. Kossuth-díjjal 1994-ben tüntették ki. A Magyar Köztársasági érdemrend Közép-keresztje kitüntetésben 1992-ben, a Köztársasági Elnök érdemérme elismerés-ben pedig 2002-ben pedig részesült.


Munkáit számos idegen nyelvre fordították le.

Előadás előtt és után az írónő a könyveit dedikálja.

rendezvény dátuma: 2004. március 17., szerda, típusa: beszélgetés barátainkkal