dr. Szendi József, nyugalmazott érsek: Számomra az élet Krisztus

Curriculum vitae

A felkészülés esztendei: 1940-1946
A kommunista terror ateista rémuralma: 1946-1990 

  • Székesfehérvár: 1946-1947
  • Mária évében: 1948
  • Csepel-Királyerdő: 1957-1959
  • A pákozdi plébánia: 1959-1969
  • Esztergomi spirituális: 1969-1982
  • A századik veszprémi püspök: 1982-1993 

Felszabadulva a kommunista diktatúra alól: 1990-1997
Nyugállományban: 1997-

Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket

(Zsolt 89,12)

Számvetés

– Emlékezés –

A Veszprémi Egyházmegye 1993. év májusában - a Hungarorum Gens kezdetű pápai bullában – érseki rangra emelkedett. Így a Veszprémi Főegyházmegye századik püspöke, dr. Szendi József megkapta a Szentatyától az érseki jelvényt, a palliumot. De vajon mi történt előtte, és mi történt azóta? A Számvetés című könyvében így ír:

A magát demokráciának nevező sátáni terror, az istentelen kommunista rezsim nemcsak hazug propagandával, hanem elhallgattatással is igyekezett megakadályozni az igazság megismerését…A történelemkönyvek száraz adatait jól kiegészítheti, élményt keltővé teheti egy ilyen személyes vallomás. Általa jobban megérthetjük hazánk és Egyházunk történelmét 1940-től napjainkig. 

 

Krisztus Jézusban élni

– Szent Pál apostol tanítása a keresztény életről –

Nyugállományba vonulása után is fáradhatatlan: bérmál, papokat szentel, minden meghívásnak eleget tesz, könyvet ír… éli aktív nyugállományú érseki napjait. Szolgál.

A 2007-ben megjelent újabb alkotása - mely a doktori disszertációját takarja – a keresztény életről szóló páli tanítást takarja. Ebben így ír:

Szent Pál apostol Krisztus örömhírét, evangéliumát hirdeti, és büszkén adja tudtára a galata híveknek: ’biztosítalak benneteket testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való. Hiszen nem emberektől kaptam, vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából’. (Gal 1,11-12)
...
Szentséges Atyánk, XVI. Benedek pápa 2007. június 28-án meghirdette Szent Pál apostol jubileumi évét, születésének 2000. évfordulójára. Ezért úgy döntöttem, hogy ez jó alkalom Szent Pál tanításáról szóló könyvem második kiadására, bővítve azt boldog emlékű Gál Ferenc professzor 1982-ben megjelent kitűnő tanulmányával

 A kiadványt a rendezvény előtt és után vásárolni és dedikáltatni lehet! 

rendezvény dátuma: 2008. november 20., csütörtök, típusa: beszélgetés barátainkkal