dr. Székely János püspök: Isten nevel (Jákob története)

Székely János 1964. június 7-én Budapesten született. Felsőfokú tanulmányait az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, illetve Betlehemben folytatta. 1991. március 2-án szentelték pappá. 1991-1993 között káplán volt Érsekvadkerten. 1993-tól 1996-ig Rómában a Pápai Magyar Intézet növendékeként biblikus tanulmányokat folytatott a Pápai Gergely Egyetem mellett működő Biblikus Intézetben, ahol 1995-ben szaklicenciátust szerzett. 1996-tól 1998-ig plébános-helyettes volt Budapest-Erzsébetvárosban. 1997-ben teológiai doktorátust szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 1998-2001 között plébános volt Budapest-Széphalmon. 2001-től 2005-ig a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa volt. 2004-ben habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2005-2006 között a budapesti Örökimádás templom templomigazgatója volt. 2008. január 5-én az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé szentelték.

Székely János több teológiai, biblikus és lelkiségi írás szerzője

Isten nevel (Jákob története)

Isten vezeti az egyént az élet útjain és a történelem útjain is, sokszor oly módon, amit mi emberek nehezen tudunk elfogadni. Az előadáson e gondolat kifejtésével arra szeretnék rávilágítani, hogy megértsük, Isten hogyan, milyen módon alakítja életünket és a történelmet.

 

rendezvény dátuma: 2009. február 23., hétfő, típusa: beszélgetés barátainkkal