Dr. Rosta István: Volt-e és van-e sikerélménye Magyarországnak a tudományban?

Moderátor: dr. Varga István, rektor

Magyarország tudománytörténetében legalább 6 nagy korszakot jelölhetünk ki. Az árpád-korban prioritása volt a haditechnikának, és ez is mutatott összefüggéseket a tudomány irányába. A korszak vége felé, a XIII. században nyilt meg - és sajnos pusztult is el - a veszprémi egyetem (egyes kutatók szerint veszprémi főiskola). Az Anjouk és Hunyadiak századában 3 középkori magyar egyetem is megnyitotta kapuit, amelyek később megszüntek. Igen számottevőek voltak Mátyás király európai tudományos kapcsolatai.

A XVI., XVII. században széleskörben elterjedt és a tudományt is szolgálta a könyvnyomtatás, erre az időszakra esett Pázmány Péter nagyszombati egyetemalapítása. A XVIII. század újabb felsőoktatási és tudományos szakterületek fejlődésének nyitánya, és még a kiegyezés előtt, 1825-ben megalakult a Magyar Tudományos Akadémia.

A dualizmus korában felgyorsult a tudományos és technikai fejlődés, és 3 új tudományegyetem létesült. 1905-ben megszületett az első magyar Nobel-díj, amelyet 1914-ben követett a második. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után a tudományos életben viszonylag gyorsan talpraállt az ország. Kiemelkedő volt 1922 és 1931 között a Klebelsberg-korszak. Magyarország Nobel-díjasainak a népességhez mért aránya a nemzetközi átlagnál hatszorosan magasabb. 2001-ben és 2002-ben Bolyai-díjas lett két kiemelkedő magyar tudós: Dr. Freud Tamás és Dr. Roska Tamás. Magyarország tudományos eredményei ma is számottevőek.

Önéletrajz

Dr. Rosta István 1946. október 12-én született Kaposváron. Mérnöki, mérnök-tanári és szakmérnöki diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. 1974-ben Debrecenben doktorált, bölcsészettudományokból, ezen belül pedagógiából. 1997-ben lett a történettudományok kandidátusa. 1997-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen PhD doktori fokozatot kapott történelemtudományból. 1998-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett PhD doktori fokozatot műszaki tudományokból.

1998 és 2002 között Széchenyi Professzori ösztöndíjas volt. 2002-ben Szent-Györgyi Albert Díjat kapott. 1978-tól dolgozik a Kaposvári Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben. 1994/95-ben megbízott főigazgató volt. Jelenleg - 2003-ban - tanszékvezető főiskolai tanár, intézetigazgató és főigazgató-helyettes. 1968 óta foglalkozik tudománytörténettel. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának.

CsatolmányDátum
PDF icon az előadás teljes szövege2013.11.26.
rendezvény dátuma: 2003. március 27., csütörtök, típusa: beszélgetés barátainkkal