Dr. Péterfalvy Attila, adatvédelmi biztos: Adatvédelem és információszabadság

Moderátor: dr. Szalai István, ügyész, doktorandusz

Jogi diplomáját 1981-ben szerezte meg cum laude minősítéssel az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Jogi szakvizsgát 1983-ban, külkereskedelmi szakjogászi vizsgát 1998-ban tett. 1981-83-ig a veszprémi Városi Tanács VB Igazgatási Osztályán, majd 1983-86-ig a veszprémi Közúti Igazgatóságon dolgozott jogi előadóként. 1986 óta az Államigazgatási Főiskola oktatója, jelenleg docensi beosztásban. Oktatási területe a civilisztika (polgári jog, polgári eljárásjog, családjog). Megválasztásáig ügyvédként tevékenykedett, valamint 1996-2000-ig választott bíró volt a Magyar Kézműves Kamara mellett szervezett Választott bíróságon. 1996-tól az adatvédelmi biztos tanácsadója. Tiszteletbeli egyetemi tanári címet kapott. Az Országgyűlés 2001. december 11-én vá lasztotta meg a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján adatvédelmi biztosnak.

A diktatúrákra alapvetően jellemző, hogy a hatalmi rendszer valódi működése a szűk "kiválasztotti" csapattól eltekintve átláthatatlan, míg az egyes ember életének majd minden mozzanata az állam és megbízottai számára áttekintthető és kontrollálható.  Egy jól működő, egészséges közéletű demokráciában mindez megfordul:  az állami működés, a közpénzek elosztásának folyamata mindenki által követhető és ellenőrizhető, míg a polgárok magánélete védett és biztonságos, ahol alapvetően az érintett maga döntheti el, hogy kit "enged be" erre a területre és kit zár ki.

Az információs alapjogok, az adatvédelem és az információszabadság lényege talán így foglalható röviden össze, de számos példa bizonyítja, hogy az élet minden területén mennyire fontos mindenki számára e két jog léte és megfelelő védelme. Pontosan meghatározható, hogy ki és milyen feltételek között kezelhet adatot betegségünkre, politikai meggyőződésünkre vagy szexuális életünkre vonatkozóan, szerepelhet-e nevünk adós- és egyéb fekete listákon, kamerákkal követhetik-e mozgásunkat az utcákon vagy a munkahelyünkön és az ország vezetőinek igazat kell-e mondani vagy sem...

rendezvény dátuma: 2007. november 09., péntek, típusa: beszélgetés barátainkkal