Dr. Navracsics Tibor: Erkölcs és politika

Moderátor: Dr. Birher Nándor, főiskolai tanár

Közhelynek számít már a mai Magyarországon a megállapítás, miszerint erkölcsnek és politikának nincsen köze egymáshoz, sőt a politika önmagában erkölcstelen tevékenység. Az előadás során kísérletet teszek annak alátámasztására, hogy létezik erkölcsös politika. A politikai tevékenységben ugyanis két motiváló tényezőt lehet megkülönböztetni: az értéket és az érdeket. Noha a kettő váltakozó hangsúllyal jelenik meg az egyén cselekvésében, valamelyik közülük mégis dominánssá, míg a másik kiegészítő jellegűvé válik. értékelvű politizálásról beszélünk, ha az előbbi, érdekpolitikáról, ha az utóbbi az uralkodó motiváció. Az előadáson áttekintjük az értékelvű politizálás alkatelemeit, jellemzőit és megjelenési formáit a modern politikában, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Célom annak bizonyítása, hogy az igazság, az erkölcs és a közjó nem pusztán fölösleges hivatkozási pontjai, hanem lényegi összetevői a politikai tevékenységnek.  

rendezvény dátuma: 2005. november 09., szerda, típusa: beszélgetés barátainkkal