Dr. Kránitz Mihály, teológus: Az Egyház Európában és a kultúrák válsága

Moderátor: Dr. Varga István, rektor

Hazánk 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Mint polgárok,és mint keresztények is büszkék lehetünk arra, hogy ismét hozzájárulhatunk az európai földrész szellemi arculatának kidolgozásához, mivel történelmünk, irodalmunk, művészi alkotásaink mindig is európaiak voltak. Az elmúlt évtizedekben végbement sodró erejű társadalmi és kulturális változások azonban bizonytalanná tették az európai polgárt és a hívő keresztényt. Ezért rendkívül fontos, hogy önazonosságunk megfogalmazásához megvizsgáljuk Európa keresztény gyökereit és az Egyház mai szerepét, mely nemcsak a kultúra, de az élet védelmezője is egyben, egy gyorsan változó világban. Az értékekre való rámutatás és azok megvalósítása nélkül az európai nemzetek kiszolgáltatják magukat a fogyasztói társadalom kénye-kedvének.

rendezvény dátuma: 2005. október 05., szerda, típusa: beszélgetés barátainkkal