Csoóri Sándor, író: Az irodalom szerepe ma

Moderátor: Sebő József, közpiskolai tanár

Minden éjjel magyar versek. és irodalomtörténeti olvasmányok. Csodálatos erőfeszítés volt minden korban a magyar irodalom.

 Ezeket a gondolatokat 1984. június 20-án jegyzi föl a naplójába Márai Sándor. Márai ekkor nyolcvannégy éves. Fenti idézet nem irodalomtörténeti műbe való, sokkal inkább egy végrendeletbe, egy töredezett, de nagyvonalú testamentumba, amely az utókornak szól, s amelytől épp a váratlansága miatt elszorul az ember torka. Mint ahogy az enyém is elszorult, amikor a póztalan sorokra rábukkantam. A meghatódás első hulláma után rögtön az villámlott át rajtam, hogy: miért csak volt csodálatos erőfeszítés a magyar irodalom, és miért nem az most? Most, most az elkezdődő harmadik évezred fotócellákkal működő kapuja előtt. Valahol utat tévesztett volna az irodalom? Kimerült? Fölhígult? Elveszítette volna századokon át őrzött szakralitását?

Tíz-tizenkét évvel ezelőtt harsányan a szemébe nevetek annak a filozófusnak vagy annak az irodalmárnak, aki egy illegálisan dolgozó jósnő szobájából kilépve arról sutyorász nekem, hogy ő nem akar vészmadár lenni, de biztos forrásból tudja: hamarosan árnyak ereszkednek alá az irodalomra, s higgyem el neki, hogy az irodalom koldusbotra jut, ingyenkonyhákra szorul, kigazosodott árokpartról nézheti majd a csillagokat.

A mindent megmozgató és földúló változások idején mért emlegetem olyan makacsul a hagyomány szerepét? Félek talán az új modortól? A stílus új leleményeitől, és irodalmunkat továbbra is a helyi vagy a jól ismert közép-európai balsors drámáján belül tudom csak elképzelni? épp ellenkezőleg: azt szeretném, ha a múltban kialakult sorsérzékelés, vagy ahogy Eliot nevezi: "történelmi érzék", minden új nemzedék "lírai génjeiben" ott munkálna, hiszen megújulni sosem az újból lehet, hanem a hagyományból. Ami egykor húsbavágóan időszerű volt, csak az válhat időtlenné s ezzel folyamatosan jelen idejűvé….

CsatolmányDátum
PDF icon az előadás teljes szövege2013.11.26.
rendezvény dátuma: 2003. március 13., csütörtök, típusa: beszélgetés barátainkkal