Minőségpolitika

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Minőségpolitikai Nyilatkozata 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola vezetésének célja, hogy a Főiskola a régióban olyan meghatározó szellemi központtá váljon, amelyet a keresztény értékrend, a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendje és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez.

Annak érdekében, hogy a Főiskolán a képzés, a hitéleti tevékenység, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék, biztosítva legyen ezek folyamatos tökéletesítése, ennek eredményeképpen magas színvonalú tudást és képességet igazoló dokumentum, (feljegyzés) kerüljön kiadásra, a Főiskola vezetése a teljes tevékenységi körre vonatkozó minőségbiztosítási rendszert határoz meg.

Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével a Főiskola azt biztosítja, hogy a hazai és a nemzetközi hitélet számára, illetve a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére.

Mindezen célok elérése érdekében a Főiskola:

  • képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási rendszert épít ki;
  • minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások szerint;
  • a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai a hitéleti, oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő képességűekké váljanak;
  • a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai elemeit hatékony és hatásos módon integrálja.

A Főiskola vezetése arra ösztönzi munkatársait:

  • hogy a minőségpolitikát megismerjék;
  • életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
  • ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék; 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja. 

Veszprém, 2013.március 01.

Dr. Varga István
rektor