Minőségfejlesztési program - 2013.

A VHF a minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése érdekében 2013-ban az alábbi főbb tevékenységek végrehajtását tervezi:

  

A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése területén:

 • A Főiskola minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése az ENQA ESG modell alapján, egyházi intézményekre vonatkozó rendszer alapjainak kidolgozása

 • A Főiskola minőségpolitikájának a felülvizsgálata

 • A minőségbiztosítási szervezet kialakítása az új jogszabályi környezetnek megfelelően

 • A szabályzatok áttekintése az új jogszabályi környezetnek megfelelően

 • Az önértékelés rendszerének felülvizsgálata, a bürokrácia alacsony szinten tartása mellett

 • A teljes oktatói gárda és a hallgatók bevonása a minőségbiztosítási tevékenységekbe

A képzési folyamat fejlesztése területén:

 • A kutatási tevékenységek folyamat szemléletű leírása, a folyamatgazdák kijelölése

 • Külföldi telephely kialakítása lehetőségének megvizsgálása

 • A tanulástámogatási tevékenységek elemzése, módszertani javaslat a támogatási rendszer fejlesztésére. OTDK támogatása

A képzési és kutatási folyamatok minőség szabályozásának fejlesztése területén:

 • Az elégedettség-vizsgálati rendszer felülvizsgálata

 • Az intézkedési tevékenységek elemzése és fejlesztése

 • A jelenéskészítés/beszámolás gyakorlatának felülvizsgálata

A nyilvánosság fejlesztése területén:

 • A fogyasztók tájékoztatásához szükséges adatok meghatározása

 • A közérdekű adatok meghatározása

 • A nyilvánosságra vonatkozó adatok elemzése, felülvizsgálata

 • A honlap-készítés és karbantartás elemzése és fejlesztése

 

2013. január 01 hatállyal

 

Dr. Varga István
rektor