Szolgáltatások

Kézikönyvtár és olvasóterem

A könyvtárban több mint 30 ezer könyv és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. Gyűjteményünk elsősorban a teológia és a szociális munka tudományterületeket foglalja magában. A fő tudományterületek mellett a filozófia, pszichológia, etika, társadalomtudományok (szociológia, statisztika, politológia), jog, művészettörténet, történelem (egyetemes és magyar), egyház- és vallástörténet témakörében is gyarapítjuk állományunkat. 

Folyóirattárunkban több mint 40 friss folyóiratot olvashatnak a teológia és a szociális munka területéről. 

A könyvtár médiatára több adatbázist és elektronikus formában tárolt könyvet és lexikont tartalmaz.

Beiratkozás

A könyvtárba beíratkozhatnak:

 • a Veszprémi Érseki Főiskola oktatói, tanárai és egyéb munkatársai
 • A Főiskola hallgatói
 • A Veszprémi Főegyházmegye papjai és civil dolgozói
 • A Pannon Egyetem oktatói, tanárai és hallgatói
 • A Veszprémi Főegyházmegye területén állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú lakosok

Kölcsönzési joggal az a-c) ponthoz tartozók rendelkeznek. 
A beiratkozás mindenki számára ingyenes.

Kölcsönzés

A főiskola tanárai, dolgozói és hallgatói, valamint a Veszprémi Főegyházmegye papjai és dolgozói számára a könyvtár dokumentumai kölcsönözhetőek. 
Kivételt képeznek az alábbi dokumentumok:

 • Kézikönyvtár
 • 1900 előtt nyomtatott könyvek
 • Folyóiratok
 • Szakdolgozatok, kéziratok
 • médiatár 

  Egy időben a tanároknál max. 10, hallgatóknál max. 8 db dokumentum lehet kikölcsönözve. 
  A kölcsönzési idő: tanároknál 1 szemeszter ideje, hallgatóknál négy hét
  Hosszabbítási lehetőség: 1 alkalommal újabb 4 hét időtartamra.
  Egyes 10 db-nél több példánnyal meglévő tankönyvek esetében lehetőség van egész szemeszterre történő kölcsönzésre.

 • A késedelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számolunk fel, melynek értéke: 20 Ft/nap/kötet.
 • új lehetőség, hogy a hosszabbítás a könyvtár internetes katalógusán keresztül is kérhető. 
  A katalógus olvasói adatok feliratú ikonjára kattintva, majd a vonalkód és a jelszó begépelésével tekinthetik meg az adataikat, és kikölcsönzött dokumentumokat 
  A jelszó alapértelmezetten a születési hónap és nap (4 db. számjegy). 
  Itt kérhető a lejárt dokumentumok meghosszabbítása is, melyet a rendszer autamikusan végez.

Előjegyzés

Az új könyvtári rendszer segítségével ezentúl lehetséges előjegyzést kérni a kikölcsönzött dokumentumra. Előjegyzést a könyvtárban személyesen lehet kezdeményezni.

Könyvtárközi kölcsönzés

 Kölcsönzési joggal rendelkező olvasók könyvtárközi kölcsönzést is kérhetnek, amennyiben betartják a könyvtárközi kölcsönzés szabályait és viselik az esetlegesen felmerülő költségeket. 
Az igényelt könyv felhasználásával kapcsolatban követni kell a küldő könyvtár előírásait.

Fénymásolás

A könyvtár fénymásolási lehetőséget biztosít térítés ellenében ? a a régikönyves állomány és a kézirattár kivételével ? valamennyi dokumentumára. A másolatszolgáltatás során be kell tartani a hatályos szerzői jogi törvényeket.

Internethasználat

 1  PC és 2 Sun kliens gép áll az olvasók rendelkezésére, melyeken díjmentes internet-elérést biztosítunk.

Szkennelés

Lehetőség van az olvasó által hozott saját, vagy a könyvtár állományában lévő, szerzői jogvédelem hatálya alá nem tartozó dokumentumok önálló szkennelésére.