Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel)

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

Bizonyára már többször tudatosult Önökben, hogy a jövő vezetőit, szakembereit, szűkebb és tágabb társadalmi környezetünk tehetséges tagjait mi, óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, szaktanárok neveljük, oktatjuk, és a mi nevelői munkánknak is köszönhetően válnak tudatos felnőttekké, akikre a világ komplex problémáinak megoldását hagyjuk.

Azt már tudjuk, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához speciális módszerek szükségesek. Vajon azt is tudjuk, hogy nekünk, nevelőknek, pedagógusoknak, intézményvezetőknek is speciális módszertani ismeretekre van szükségünk az egy vagy több tehetség- és képességterületen kiemelkedő gyermekek sikeres neveléséhez. A tehetségfejlesztés már az óvodai nevelés éveiben is figyelmet, szakmai hozzáértést, elkötelezettséget igényel, amelyet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja hangsúlyosan előír, és a pedagógiai kompetenciák körében kiemelten kezel.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2013 szeptembere óta olyan, pedagógus szakvizsgával záruló tehetséggondozó, tehetségfejlesztő továbbképzést szervez, amely felkészíti a pedagógusokat a tehetség felismerésére, azonosítására és gondozására, valamint az erős oldalakra összpontosító tehetségfejlesztés mellett a tehetséggel együtt járó esetleges gyenge oldalak kiegyensúlyozására.

Ha kihívást érez a jövőt formálni képes tehetségek felkészítésére, köztünk a helye!

Főiskolánk 2019 szeptemberétől ismételten négyféléves, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel záruló szakvizsgás pedagógustovábbképzést indít.

Ne feledje!
A tehetség – diákot, tanárt, szülőt – egyaránt kötelez!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Trosits András főiskolai docens, programszervező
Dr. Sebestyén József főiskolai docens, szakvezető

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

I. KÖTELEZŐEN OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

  • közigazgatási vezetési ismeretek; 
  • a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; 
  • a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
  • pedagógus a nevelési-oktatási intézményben; 
  • sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása 

II. TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS TANULMÁNYTERÜLET

  • általános alapozó tárgy;
  • szakmai alapozó tárgyak; 
  • gyakorlati képzés, képességfejlesztés. 

A képzés munkarendje: levelező tagozat

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

Képzési idő: 4 félév.

Az oklevélben megjelölt szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus. (Az oklevél záradéka tartalmazza a választáson alapuló tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterületet.) A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (mester, egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséget tanúsít.

A képzés teljes óraszáma: minimum 360 tanóra.

A képzés időbeosztása: félévenként 5 alkalom (szeptember közepétől november közepéig, valamint január végétől április eljéig, kéthetente, péntek délután és szombaton).

Kreditszám: 120

Maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10 fő

Felvételi eljárás: A felvételről az intézmény a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje alapján dönt, a rendelkezésre álló keretszám erejéig.

Képzési díj: 130 000,- Ft/félév.

Jelentkezés a képzésre: 2020. augusztus 31-ig a Főiskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon.

Elérhetőségeink