Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzés

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2019 szeptemberétől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakját.

Könnyű, avagy nehéz feladatra vállalkozik ma egy elkötelezett vezető?

A jó vezető nem pusztán irányítói, menedzseri, szervezői és retorikai kvalitásairól ismerszik meg, hanem arról is, képes-e kellő alázattal szolgálni a rá bízott közösséget, alkalmas-e arra, hogy a keresztényi és a pedagógiai szeretet iránymutatása szerint teremtsen értéket közvetlen környezetében.

A jó vezető minden élethelyzetben képes tanulni, fejlődni, képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alkalmas vezető elismer, és bizalmat előlegez, emberközpontú és következetes, őszinte és támogató, példakép és egyben partner. Szolgálatot vállal, és nem hatalmat épít.

Képzésünk e gondolatok és szellemiség jegyében kíván támogatást nyújtani a jelentkező pedagógus-és tanárkollégáknak.

Az a célunk, hogy a hozzánk érkező pedagógusokat olyan elméleti és főként gyakorlati ismeretekkel vértezzük fel, amelyek révén alkalmassá válnak egy versenyorientált társadalomban működő köznevelési intézmény szakmai és erkölcsi alapú irányítására, megújítására.

Várjuk jelentkezésüket!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

I. KÖTELEZŐEN OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

 • közigazgatási vezetési ismeretek; 
 • köznevelési rendszer- és szervezettan; 
 • az intézmény és környezete; 
 • az integráció és szegregáció kérdései; 
 • pedagógusszerepek és hatékonyság; 
 • sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; 
 • gyakorlat; 
 • tréning. 

II. VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLET

 • tanügyigazgatás; 
 • alkalmazott vezetéselmélet; 
 • emberi erőforrás fejlesztése, minősítés; 
 • tréning; 
 • gyakorlat; 
 • szakképzés-igazgatás. 

 

A képzés munkarendje: levelező tagozat.

A képzés mintatanterve: mintatanterv letöltése

A felvétel feltétele:

 1. alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat,
  vagy
 2. egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév.

Az oklevélben megjelölt szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (mester, egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséget tanúsít.

A képzés teljes óraszáma: minimum 360 tanóra.

A képzés időbeosztása: félévenként 5 alkalom (szeptember közepétől november közepéig, valamint január végétől április elejéig, kéthetente, péntek délután és a szombaton).

Kreditszám: 120 kredit.

A képzés díja: 135 000,- Ft/félév

A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10 fő

Felvételi eljárás: A felvételről az intézmény a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje alapján dönt, a rendelkezésre álló keretszám erejéig.

Jelentkezés a képzésre: 2020. augusztus 31-ig a Főiskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon.

Elérhetőségeink

Trosits András főiskolai docens, programszervező 
Dr. Sebestyén József főiskolai docens, szakvezető