Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzés

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2021 szeptemberétől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakját.

Könnyű, avagy nehéz feladatra vállalkozik ma egy elkötelezett vezető?

A jó vezető nem pusztán irányítói, menedzseri, szervezői és retorikai kvalitásairól ismerszik meg, hanem arról is, képes-e kellő alázattal szolgálni a rá bízott közösséget, alkalmas-e arra, hogy a keresztényi és a pedagógiai szeretet iránymutatása szerint teremtsen értéket közvetlen környezetében.

A jó vezető minden élethelyzetben képes tanulni, fejlődni, képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alkalmas vezető elismer, és bizalmat előlegez, emberközpontú és következetes, őszinte és támogató, példakép és egyben partner. Szolgálatot vállal, és nem hatalmat épít.

Képzésünk e gondolatok és szellemiség jegyében kíván támogatást nyújtani a jelentkező pedagógus-és tanárkollégáknak. Az a célunk, hogy a hozzánk érkező pedagógusokat olyan elméleti és főként gyakorlati ismeretekkel vértezzük fel, amelyek révén alkalmassá válnak egy versenyorientált társadalomban működő köznevelési intézmény szakmai és erkölcsi alapú irányítására, megújítására.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

I. KÖTELEZŐEN OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

 • közigazgatási vezetési ismeretek; 
 • köznevelési rendszer- és szervezettan; 
 • az intézmény és környezete; 
 • az integráció és szegregáció kérdései; 
 • pedagógusszerepek és hatékonyság; 
 • sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; 
 • gyakorlat; 
 • tréning. 

II. VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLET

 • tanügyigazgatás; 
 • alkalmazott vezetéselmélet; 
 • emberi erőforrás fejlesztése, minősítés; 
 • tréning; 
 • gyakorlat; 
 • szakképzés-igazgatás. 

A képzés munkarendje: levelező munkarend.

A képzés mintatanterve: mintatanterv letöltése.

A felvétel feltétele:

 1. alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy
 2. egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév.

Az oklevélben megjelölt szakképzettségszakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (mester, egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséget tanúsít.

A képzés teljes óraszáma: 360 tanóra.

A képzés időbeosztása: félévenként 5 konzultációs alkalom (péntek; szombat).

Kreditszám: 120 kredit.

A képzés díja: 135 000,- Ft/félév

A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10 fő

Felvételi eljárás: a felvételről az intézmény a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje alapján dönt a rendelkezésre álló keretszám erejéig.

Jelentkezés a képzésre2021. augusztus 30-ig a Főiskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon, postai úton.

Elérhetőségeink:

Horváth Hajnalka
tanulmányi ügyintéző

E-mail: horvath.hajnalka@vhf.hu
Telefon: 88/542-713

Trosits András
mb. tanszékvezető

E-mail: trosits@vhf.hu
Telefon: 88/542-712

weblap: www.vhf.hu