Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzés

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2017 szeptemberétől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakját.

Könnyű, avagy nehéz feladatra vállalkozik ma egy elkötelezett vezető?

A jó vezető nem pusztán irányítói, menedzseri, szervezői és retorikai kvalitásairól ismerszik meg, hanem arról is, képes-e kellő alázattal szolgálni a rá bízott közösséget, alkalmas-e arra, hogy a keresztényi és a pedagógiai szeretet iránymutatása szerint teremtsen értéket közvetlen környezetében.

A jó vezető minden élethelyzetben képes tanulni, fejlődni, képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alkalmas vezető elismer, és bizalmat előlegez, emberközpontú és következetes, őszinte és támogató, példakép és egyben partner. Szolgálatot vállal, és nem hatalmat épít.

Képzésünk e gondolatok és szellemiség jegyében kíván támogatást nyújtani a jelentkező pedagógus-és tanárkollégáknak.

Az a célunk, hogy a hozzánk érkező pedagógusokat olyan elméleti és főként gyakorlati ismeretekkel vértezzük fel, amelyek révén alkalmassá válnak egy versenyorientált társadalomban működő köznevelési intézmény szakmai és erkölcsi alapú irányítására, megújítására.

Várjuk jelentkezésüket!

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 1.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Trosits András főiskolai docens, programszervező
Dr. Sebestyén József főiskolai docens, szakvezető

 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

I. KÖTELEZŐEN OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

 • közigazgatási vezetési ismeretek; 
 • köznevelési rendszer- és szervezettan; 
 • az intézmény és környezete; 
 • az integráció és szegregáció kérdései; 
 • pedagógusszerepek és hatékonyság; 
 • sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; 
 • gyakorlat; 
 • tréning. 

II. VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLET

 • tanügyigazgatás; 
 • alkalmazott vezetéselmélet; 
 • emberi erőforrás fejlesztése, minősítés; 
 • tréning; 
 • gyakorlat; 
 • szakképzés-igazgatás. 

A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése: gyakorlati jegyek és kollokviumok (félévente átlagosan 2 vizsga). A képzés végén a hallgató záróvizsgát tesz, amelyen a dolgozat védésére is sor kerül.

A képzés munkarendje: levelező tagozat.

A jelentkezés feltétele: mesterszakos, alapszakos, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pedagógiai, tanári szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév.

Az oklevélben megjelölt szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (mester, egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséget tanúsít.

A képzés teljes óraszáma: minimum 360 tanóra.

A képzés időbeosztása: félévenként 5 alkalom (szeptember közepétől november közepéig, valamint január végétől április elejéig, kéthetente, péntek délután és a szombaton).

Kreditszám: 120 kredit.

A képzés díja: 125 000,- Ft/félév.

Jelentkezés a képzésre: 2017. szeptember 1-ig a Főiskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon.

Elérhetőségeink