Könyvajánló a Preparation For Written ’Theolinqua’_Level B2 And C1 című könyvhöz

A fent megjelölt könyv a hitéleti szakirányú ’Theolingua’, akkreditált nyelvvizsga írásbeli részére való készüléshez nyújt segítséget, a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 és C1-es szinteknek megfelelően.

A jegyzetből az alábbiakban, csatoltan mintaoldalak is elérhetők, melyek útmutatást adnak minden olyan fontos információval kapcsolatban, amik fontosak a gyakorlókönyvvel és annak használatával kapcsolatban. A bevezetőt angolul és magyarul is megtalálják az elérhető mintaoldalak között; ezelőbbit inkább a nyelvtanároknak szántam, az utóbbit pedig a nyelvtanulóknak. Az ott olvasható fontos tudnivalókról ezért itt külön nem ejtenék szót.

Kiemelném viszont a könyvnek néhány olyan sajátosságát, mely mindenképpen segíti a közép- és felsőfokú vizsgára való felkészülést.

A kiadvány vizsgahelyzethez hasonló alkalmat teremtve olyan feladatsorokat közöl megoldókulccsal és mintamegoldásokkal, melyek a vizsga feladattípusaihoz hasonlítanak, tulajdonképpen próbanyelvvizsgaként is megoldhatók, pontozási és értékelési lehetőséggel. Bizonyos feladatoknál egyedül, otthoni gyakorlás formájában is jól használható, míg másoknál az értékeléshez ajánlott a tanári orientáció és segítség is, ezért a könyv a nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokon tananyagsegédletként is használható.

A feladatokhoz felhasznált forrásanyagok – témájukat tekintve – a felekezetiség tág platformján mozognak. A gyakorló feladatokba igyekeztem olyan szövegeket válogatni, amelyek betekintést nyújtanak a fő történelmi egyházak mindennapos életébe és aktualitásaiba. Ezt a tulajdonságot különösen is kiemelném, hiszen így mindenki találhat benne saját felekezeti identitásához közel álló anyagokat is. A vizsgára készülő jelölt, azokon a feladatokon keresztül pedig, amelyek nem a saját felekezeti csoportjáról szólnak, olyan tudásépítő tartalmakhoz juthat, melyek szélesíteni fogják látókörét a hitélet témájában.

A könyv személyesen is megvásárolható jegyzetboltunkban, vagy az alábbi elérhetőségeken meg is rendelhető:

A felkészüléshez kitartó tanulást kíván a szerző!

Veszprém, 2020. 11. 07.

Horváth Andrea
haangoltan@gmail.com