Hitéleti szakok

Főiskolánkon olyan keresztény elhivatottságú, értelmiségi szakemberek felkészítését vállaljuk, akik tanulmányaik során teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek elsajátítása után akkreditált hittanár diplomát kapnak. Fontosnak tartjuk a teológia magas szintű oktatását, melynek keretében hallgatóink megismerhetik az európai kultúra alapjait a filozófián és egyháztörténelmen keresztül is.

A főiskolán tanult elméleti ismeretek megfigyelésére, majd azok alkalmazására a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában nyílik lehetőség. Ott a hallgatók bemutató tanításon, csoportos hospitáláson és egyéni óralátogatáson vesznek részt. A gyakorlati képzés végén a leendő tanárok vizsgatanításon adnak számot tudásukról.

Hitéleti szakunk: