Gerontológia beszámoló

A szociális gerontológia az időskor jellemzőivel foglalkozó tudományterület, amely élettani, lélektani, társadalmi és ökológiai szemléleten keresztül vizsgálja az öregedést. Az időskor szerepeit és sajátosságait már az ókorban és a középkorban is vizsgálták, az öregedés tudományos igényű kutatása azonban a 20. századtól került a figyelem középpontjába, mondta Feketéné Magyar Zsófia, a szakirány koordinátora, főiskolai oktató.

A szociális gerontológus képzés célja az időskor és az öregedés jellemzőinek, a segítés, gondozás módszereinek, a tudományos kutatás új eredményeinek megismertetése, hangsúlyozta Leveleki Magdolna főiskolai tanár, a szociális munka szakvezetője. Kiemelte, a tudományterület iránti igény erősödésének oka, hogy a fejlett országokban a 65 éven felüli lakosság aránya megduplázódott a népességen belül. Hozzátette, a jelenség főleg társadalmi szinten és a szociális ellátórendszer részéről jelent kihívást. Amennyiben a családok nem tudnak gondoskodni az idős hozzátartozóról, társadalmilag kell megoldást keresni erre a helyzetre.

A szociális és az egészségügyi alapképzésekben a gerontológia és az idősekkel foglalkozó kurzusok száma csekély, általában egy félévre redukálódik. E kevés elméleti háttérrel, jobb esetben főiskolás gyakorlaton szerzett ismeretekkel kell munkába állniuk a végzett hallgatóknak az idős-ellátás különböző területein, szerencsés esetben van mellettük egy tapasztalt kolléga, akitől tanulhatnak. Magyarországon Debrecenben indult el elsőként szociális gerontológus képzés 2008-ban, a Dunántúlon Budapest és Pécs mellett jelenleg csak Veszprémben oktatják a tudományterületet. Az alkalmazott szociális gerontológia szak oktatása tavaly ősszel kezdődött meg a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. A posztgraduális, két féléves képzésre társadalomtudományi, egészségügyi, hitéleti, pedagógus diplomával lehet jelentkezni, és a felvétel feltétele az idősellátásban végzett minimum egyéves tevékenység. Magyar Zsófia elmondta, a szociális munka szakon az idősellátás alapjait tanítják meg a hallgatóknak, ezen a szakirányon viszont lehetőség van arra, hogy a hallgatók elmélyedjenek a témában. Leveleki Magdolna kiemelte, az idősotthonok részéről egyre nagyobb igény van arra, hogy a felsőoktatási intézmények olyan szakembereket képezzenek, akik ennek a területnek minden részét ismerik.

A képzésben az időskorra jellemző, tudományos ismeretek átadása mellett hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra, például arra, milyen módon ismerhető fel a demencia, milyen lehetőségek vannak a kezelésére, milyen módszerekkel lehet aktivizálni az időseket (zeneterápia, szociálterápia, senior kortárs képzés). A képzés része a geriátria területe is, amely az idősek egészségi állapotának jellemzőit vizsgálja. A szakképzettséget a végzett hallgatók elsősorban az idősellátásra létrehozott intézményrendszerben, közösségfejlesztésben alkalmazhatják. A szak oktatói kutatási szinten is foglalkoznak az idősellátással. Gerontológus szakember, geriáter szakorvos mellett gyakorló háziorvos, pszichiáter és szociális területen dolgozó intézményvezetők is részt vesznek a szakmai munkában.

forrás: veol.hu