Álláspályázat - Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő családsegítő munkakör betöltésére keres felsőfokú szakképesítéssel rendelkező, akár PÁLYAKEZDŐ kollégát.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekjóléti szolgálatot felkeresők tájékoztatása, segítségnyújtás, családgondozás alapellátásban. Kapcsolattartás a Központtal és a Gyámhivatallal. Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 9.

A pályázat benyújtásának a módja: Postai úton, a pályázatnak a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.)

Elektronikus úton az intézményvezető részére, a csaladsegitkozp@gmail.com címre