Beszámoló a Tehetséggondozás-tehetségfejlesztés Pedagógus szakmai napról

A tehetséggondozás-tehetségfejlesztés témakörében rendezett Pedagógus szakmai napot Főiskolánk 2015. február 7-én az intézmény dísztermében.

A mintegy 200 fő óvodapedagógus, tanító, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, általános és középiskolai tanár, illetve intézményvezető jelenlétében megtartott plenáris előadásokat dr. habil Gyarmathy Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa elnökölte és vezette.

Főiskolánk nemcsak a hitéleti tanárképzésben, hanem a pedagógusképzésben is elkötelezett, és komoly szerepvállalásra törekszik. Ennek jegyében indítottuk el a 2013/2014-es tanévben a tehetséggondozás-tehetségfejlesztés kimenetre építő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot.

Képzésünket három alapelv köré szerveztük: hatékonyság, életközpontúság és hálózatépítés.


A pedagógusnak hinnie kell, hogy a legnagyobb nemzeti kincs az emberi tehetség.

Ezért azt a célt tűztük a zászlónkra, hogy megkíséreljük kifeszíteni a képzési és kimeneti követelmények formális kereteit, és a tehetséggondozással záruló szakvizsgás képzésünk köré műhelyeket építeni, amelyek terveink szerint kutatási adatokat szállíthatnak a felsőoktatásnak, bekapcsolódhatnak a köznevelésben már működő kiváló műhelyek munkájába és megoldási irányokat mutathatnak a nevelő-oktató munkát a gyakorlatban végző pedagógus- és tanártársadalom számára.

A Pedagógus szakmai napot vezető szakember, dr. habil. Gyarmathy Éva a hat témakör köré épülő plenáris előadássorozatában ezen vállalások megvalósulásához járult hozzá érdekes és értékes adalékokkal, nemzetközi szintű tapasztalataival.

A szakmai nap sajtómegjelenése: