Megújult tartalommal és külsővel, új főszerkesztői hitvallással megjelent a Studia Wesprimiensia 2020. évi lapszáma

Megújult tartalommal és külsővel megjelent a Studia Wesprimiensia XXI. évfolyama, a 2020. évi I-II. száma. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola kiadásában és gondozásában 1999-től évente megjelenő tudományos periodika új főszerkesztővel és szerkesztőbizottsággal tesz kísérletet arra, hogy érdemi válaszokat adjon a 2020. évtől globálissá váló járványügyi kataklizmára, valamint a fejlett társadalmakat sújtó migrációból fakadó kulturális, szociális, morális, társadalom- és nevelésfilozófiai, illetve gazdasági kérdésekre.

A Studia főszerkesztője, Dr. Sebestyén József nemcsak új rovattal (pedagógia - neveléstudomány), hanem új szerkesztőbizottság felállításával jelölte ki a tudományos folyóirat irányváltását. Ahogyan azt a főszerkesztői előszóban is kiemelte:

"A globális rendszerek [...] sebezhetőségének felismerése paradigmaválságot idézett elő a tudományos közgondolkodásban, majd – a traumából felocsúdva – intenzív kutatási hullámot indított el [...], egyben rámutatott arra, hogy minden szereplőnek újra kell értelmeznie a tudomány és az oktatás társadalmi, gazdasági szerepét. Ez a felismerés hatja át [....] a Studia Wesprimiensia új irányait is [...]."

A szerkesztőbizottság összetétele:

Főszerkesztő: Dr. Sebestyén József főiskolai tanár, mb. rektor

Főszerkesztő-helyettes: Dr. Birher Nándor habilitált főiskolai tanár.

A szociális tanulmányok rovat vezetője: Kaszásné Dr. Leveleki Magdolna habilitált főiskolai tanár.

A teológiai rovatot Dr. Janka Ferenc főiskolai tanár vezeti.

A pedagógia és neveléstudományi rovatot Bognárné Dr. Kocsis Judit egyetemi docens irányítja.

Műszaki szerkesztő: Trosits András mb. tanszékvezető

A Studia megrendelhető/megvásárolható a Főiskola Pedagógia Tanszékén (8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.; telefon: +36 88 542-713).