Szenátus

A Veszprémi Érseki Főiskola Szenátusának tagjai

A Szenátus elnöke:

Dr. Sebestyén József rektor

A Szenátus tagjai:

  1. hivatalból: a rektor, a tudományos és oktatási feladatokat ellátó rektorhelyettes (a rektorhelyettesi pozíció jelenleg betöltetlen) ;
  2. az állandó bizottságok elnökei (jelenleg a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke: 1 fő): Dr. habil Birher Nándor főiskolai tanár tölti be;
  3. tanszékvezetők[1], a Főiskolán oktatott tudomány- és képzési területek[2] képviseletében egy-egy szakvezető (a jelenlegi hatályosság alatt összesen 3 fő)[3]: Kaszásné dr. habil Leveleki Magdolna szak- és tanszékvezető, illetve Trosits András szak- és mb. tanszékvezető töltik be;
  4. a nem-oktató, nem-kutató munkatársak képviseletében a gazdasági vezető: Szőke Enikő gazdasági vezető tölti be;
  5. a hallgatói önkormányzat delegáltja (1 fő);
  6. amennyiben a Szemináriumban az Ordinárius döntésének megfelelően folyik papképzés, annak rektora és főduktora (2 fő)[4] (jelenleg betöltetlenek).

[1] Amennyiben a tanszék- és szakvezetői munkakört ugyanaz a személy tölti be, az értelemszerűen 1 tagságnak minősül. Amennyiben a két munkakört két személy tölti be, az két tagságot jelent. 

[2] Amennyiben egy képzési területen több szakvezető van, a szakvezetők minősített többséggel vagy konszenzussal jelölik ki önmaguk közül a delegált személyét. Amennyiben nincs konszenzus, a magasabb hallgatói létszámú szak vezetője kap meghívást a rektortól a testületbe.

[3] Amennyiben a Főiskolán bővül a tudományterületek köre, a szakvezetői képviselet magasabb lesz.

[4] Amennyiben a Szeminárium működése az Ordinárius döntése értelmében szünetel, a tagság teljes létszáma két fővel kevesebb, és ilyenkor ezt kell figyelembe venni a határozatképesség megállapításánál is.

 

A Szenátus határozatai megtalálhatók az alábbi csatolmányokban.