Karitász specializáció

A Karitász célja és feladata a szegények, rászorulók és bajbajutottak megsegítése. 
Ezt tartsuk mindig szem előtt.  
A helyes és eredményes segítéshez három dolog szükséges:
SZERETET, SZAKTUDÁS, SZERVEZETTSÉG!

A Magyar Katolikus Karitász Központi Irodájával és Nemzetközi Karitász szervezetekkel való együttműködés keretében 2000/2001 tanévben indult el a speciális képzés elsősorban szociális munkás szakos hallgatók körében. 2002/2003-as tanévtől, pedig a hittanár és teológus szakos hallgatók számára is felvehető lett.

A specializáció célja: olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak a karitász intézményekben, szervezeteknél való munkára, esetleg vezetői állások betöltésére.

A képzés teljesítésének feltétele: 30 kreditpont megszerzése és egy 20 oldalas záródolgozat megírása. A képzés a kreditrendszernek köszönhetően egyéni ütem szerint végezhető mind a három szakon.

A képzésről való tanúsítvány: A hallgatók a követelmények sikeres teljesítése esetén a diplomájukhoz betétlapot kapnak a VHF rektora és a Katolikus Karitász igazgatójának aláírásával. A karitász képzettséggel rendelkezők elsősorban karitász szervezeteknél és az egyházi szociális intézményeknél tudnak elhelyezkedni.