Kaposvári kihelyezett képzéseink

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁRI MESTERSZAK (MA)
teológiai végzettséggel rendelkezőknek

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola – a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karával együttműködésben – a 2014/2015-ös tanévtől hittanár-nevelő tanári mesterszakot indít kihelyezett képzésként teológiai végzettséggel rendelkezők számára.

A képzés Magyarországon egyedülálló lehetőséget biztosít a teológiai végzettséggel rendelkező papok számára azáltal, hogy számukra is elérhetővé válik a tanári mesterség megszerzése. A már meglévő teológiai diploma mellé korszerű, a köznevelési törvény és a Nemzeti alaptanterv szellemiségéhez igazodó tanári szakképzettség szerezhető. A képzés (3 félév) első két féléve zömében általános pedagógiai, tantárgy-pedagógiai, szakmódszertani és pszichológiai diszciplínákat foglal magában, a 3. szemeszter pedig az összefüggő tanítási gyakorlat elvégzését jelenti. A képzés levelező tagozaton, önköltséges formában végezhető, és felkészít az iskolai hitoktatásra. A megszerzett tanári szakképzettséggel a leendő paptanárok megfelelő válaszokat adhatnak a 21. század evangelizációs kihívásaira, és az elsajátított szakdidaktikai ismeretek birtokában kellő felkészültséggel tudják ellátni a köznevelési intézményekben meghirdetett hit és erkölcstan tantárgyak oktatását.

Hívjuk és várjuk az egyházmegye papjait, hogy éljenek a mester szintű tanári szakképzettség megszerzésének lehetőségével.

 

HITTANÁR – NEVELŐ TANÁRI MESTERSZAK (MA)
hitéleti szakos előképzettséggel vagy bármely tanári szakképzettséggel rendelkezőknek

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola – a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karával együttműködésben – a 2014/2015-ös tanévtől hittanár-nevelő tanári mesterszakot indít kihelyezett képzésként hitéleti (hittanári, hitoktatói) vagy bármely tanári szakképzettséggel rendelkezők számára.

A tanári szakképzettséget adó képzés (4+1 félév), amely levelező tagozaton, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában végezhető, felkészít az iskolai és plébániai hitoktatásra és tanári diplomát igénylő egyéb munkakörök betöltésére. A tanári mesterképzés egy- vagy kétszakos rendszerben történik katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra, illetve hitéleti (hittanári, hitoktatói) vagy bármely főiskolai és egyetemi szintű tanári szakképzettségre építve.

 

KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK (BA)

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola – a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karával együttműködésben – immár öt éve hirdeti meg a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakot kihelyezett képzésként. Az alapszakos végzettség birtokában a felsőfokú tanulmányok egyetemi szintű hittanár-nevelő tanári mesterszakon folytathatók.

Jelentkezési határidő a fent ismertetett szakokra: 2014. május 30.

jelentkezési lapok a fenti Felvételi információk menüpont alól érhetők el.