Kutatás- Fejlesztési Innovációs Stratégia

Kutatás- Fejlesztési Innovációs Stratégia 2013. évi ütemezése és helyzetértékelése

A K+F+I célja

A minőségpolitika értelmében a teológiai, filozófiai, pedagógiai, szociális területeken olyan alap és alkalmazott kutatások indítása, amelyek alkalmasak a szakterületek ismereteinek bővítésére.

K+F+I Programok 2013-ban

 • Kutatás a béke kérdésében az ITHF-el közösen

 • Társadalmi hálózatok kutatás

 • Egyháztörténeti – helyismereti műhelykonferencia

 • Studia Wesprimiensia szerkesztése, kiadása, MTMT-be való felvétele

 • TÁMOP tudásháló program folytatása

Kutatások érdekeltjei

 • egyházmegye

 • szociális képzőhelyek

 • tábori lelkészség

 • EMMI Felzárkóztatási Államtitkárság

 • Oktatók

 • Hallgatók

Belső kutatási célok

A hallgatók intenzív bevonása a kutatásokba, OTDK tevékenység erősítése.

A hallgató segítése oktatáson kívüli eszközökkel

Intézményünkben a viszonylag alacsony hallgatói létszám miatt a legfőbb minőségi paraméter a közvetlen oktató-hallgató viszony. Gyakorlatilag az oktatásban érintettek mindegyike személyesen ismeri a tanítványokat. A kis létszámok lehetővé teszik a közvetlen esetmegbeszéléseket, képzési és egyéb problémák megoldását. Könyvtári rendszerünk országosan is egyedülálló.

Tanterven kívüli oktatási formák, rendezvények, konferenciák

Intézményünk kiemelten kezeli a szakmai rendezvénysorozatokat, konferenciákat. Ezek egyaránt alkalmasak a hallgatók ismereteinek bővítésére, ill. a külső kapcsolatok ápolására.

A kutatás és az oktatás kapcsolata

A kutatások vonatkozásában elmondható, hogy kutatásaink nem eszköz, hanem emberi erőforrás igényesek. Jól összehangolt munkával a kutatások és szakmai gyakorlatok könnyen egymáshoz kapcsolhatók, egymást kiegészítők lehetnek. Kutatásainkba igyekszünk bevonni a hallgatókat is. Nagyjelentősége van a nemzetközi kutatómunkának, amelynek eredményeként megalakult a Karitász-specializáció. Ez a terület a hitéleti képzés és a szociális munka metszéspontja.

Jelenleg a Veszprém Megyei Rendőrkapitánysággal közös bűnmegelőzési projektben vesz részt az intézmény.

Szakmai műhelyek

 • Karitász műhely: közösen a Bécsi, Passaui, Freiburgi Caritas-al, a Freiburgi Egyetemmel, továbbá a Passaui Egyetemmel
 • Egyháztörténet Műhely: közösen a Kaposvári Egyetemmel, illetve a Nemzetbiztonsági Szolgálatok Levéltárával
 • Minőségelmélet Műhely: (Veress Gábor VE, Nyilas Mihály ELTE, Birher Nándor VHF)
 • Fogyatékosság kutató Műhely (Albert József, Bass László (ELTE), Bálint Bánk, Kalocsai Adrienn, Dörnyeiné Barabás Éva, Papp Józsefné és hallgatók)

Kapcsolatok, együttműködés

A VHF hosszú évek óta sikeresen együttműködés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. Az éves teendőket együttműködési megállapodás rögzíti. Az önkormányzat kérésére több szociális kutatást végeztünk a városban (tavaly a Veszprémi romák szociálishelyzete, Veszprémi hajléktalanok), és segítjük a város szociális munkásainak továbbképzését. Folyamatos együttműködünk terephelyeink vezetőivel és tereptanárainkkal. A Főiskola kitűnőkapcsolatokat épített ki a németországi Passau Caritas szervezetével és a bécsi Caritassal. Rendszeresen fogadják hallgatóinkat szakmai gyakorlatra, amely egyúttal a nyelvtanulást is segíti. Az intézményen belüli Karitász specializációban résztvevőhallgatók számára Németországból és Olaszországból érkezett szakemberek tartottak felkészítő foglalkozásokat. Tevékenyen részt veszünk az országos Iskolaszövetség munkájában, több helyi és országos szakmai egyesületben, szervezetben. (VEAB, MSZT,MPT, TIT).

Finanszírozás

A kutatások finanszírozására az intézmény költségvetéséből viszonylag szűkös keretek állnak rendelkezésre. A kutatások eredményeit publikáló könyvkiadást azonban támogatja az intézmény. A kutatásokra források érhetők el hazai pályázatokból, továbbá a Renovabis ill. a Kirche in Not alapjaiból. Jelentős segélyeket nyújt a Passaui Egyházmegye és Caritas is. Veszprém város önkormányzata évente támogatja a város területén folyó szociális kutatásokat.

 

Hatályos 2013. január 01.

 

Varga István
rektor